Het is de eerste keer in tien jaar dat de RvV statistieken per taalrol publiceert. Uit die data blijkt dat Franstalige rechters negen keer sneller het statuut van vluchteling toekennen. Volgens die gegevens resulteerde van 2017 tot en met 2019 in Vlaanderen 92,44 procent van de beroepsprocedures in een verwerping. Bij Franstalige rechters was dat maar 70,81 procent. In diezelfde periode leidde 1,20 procent van die procedures bij de RvV in Vlaanderen tot een erkenning van het vluchtelingenstatus. Aan Franstalige kant liep dat op tot 12,18 procent. "Er is geen noemenswaardig verschil tussen de taalkundige rollen op het vlak van regularisaties, visumaanvragen en gezinshereniging. Maar voor het asielrecht is het verschil onbetwistbaar", zegt Serge Bodart, eerste voorzitter van de RvV. Een verklaring voor het verschil kan niet worden gegeven. (Belga)

Het is de eerste keer in tien jaar dat de RvV statistieken per taalrol publiceert. Uit die data blijkt dat Franstalige rechters negen keer sneller het statuut van vluchteling toekennen. Volgens die gegevens resulteerde van 2017 tot en met 2019 in Vlaanderen 92,44 procent van de beroepsprocedures in een verwerping. Bij Franstalige rechters was dat maar 70,81 procent. In diezelfde periode leidde 1,20 procent van die procedures bij de RvV in Vlaanderen tot een erkenning van het vluchtelingenstatus. Aan Franstalige kant liep dat op tot 12,18 procent. "Er is geen noemenswaardig verschil tussen de taalkundige rollen op het vlak van regularisaties, visumaanvragen en gezinshereniging. Maar voor het asielrecht is het verschil onbetwistbaar", zegt Serge Bodart, eerste voorzitter van de RvV. Een verklaring voor het verschil kan niet worden gegeven. (Belga)