Vlaamse rechters tien keer strenger dan Franstalige: rechtbank wil ‘uiteenlopende’ beslissingen in asielrecht tegengaan

Net geen tien keer. Zoveel groter is de kans dat iemand het statuut van vluchteling krijgt van een Franstalige rechter dan van een Nederlandstalige. Dat blijkt uit de cijfers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Wie een verzoek om internationale bescherming indient bij het onafhankelijke Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS) kan bij een weigering in … Meer lezen over Vlaamse rechters tien keer strenger dan Franstalige: rechtbank wil ‘uiteenlopende’ beslissingen in asielrecht tegengaan