In de resolutie vragen de partijen de Vlaamse regering unaniem om actie te ondernemen in de sector. Ze willen de loonvoorwaarden verbeteren, de werkbaarheid van de job verhogen, de aandacht voor preventie van ziekteverzuim verhogen en veilige werkomstandigheden verzekeren. De rentabiliteit van de ondernemingen in de sector staat onder druk omdat de toelage vanuit Vlaanderen slechts voor 73 procent wordt geïndexeerd. De lonen worden wel voor 100 procent geïndexeerd. In de resolutie wordt de Vlaamse regering dan ook gevraagd na te gaan welk effect dit heeft op de winstgevendheid. Indien de toekomst van de bedrijven onder druk komt, moet de regering in de begrotingsbespreking bekijken of een volledige indexering mogelijk is. Daarnaast wordt de regering ook gevraagd om te bekijken of werkplekleren mogelijk is in de sector, en de instroom van werknemers te versterken, met bijzondere aandacht voor werkzoekenden op grote afstand tot de arbeidsmarkt. (Belga)

In de resolutie vragen de partijen de Vlaamse regering unaniem om actie te ondernemen in de sector. Ze willen de loonvoorwaarden verbeteren, de werkbaarheid van de job verhogen, de aandacht voor preventie van ziekteverzuim verhogen en veilige werkomstandigheden verzekeren. De rentabiliteit van de ondernemingen in de sector staat onder druk omdat de toelage vanuit Vlaanderen slechts voor 73 procent wordt geïndexeerd. De lonen worden wel voor 100 procent geïndexeerd. In de resolutie wordt de Vlaamse regering dan ook gevraagd na te gaan welk effect dit heeft op de winstgevendheid. Indien de toekomst van de bedrijven onder druk komt, moet de regering in de begrotingsbespreking bekijken of een volledige indexering mogelijk is. Daarnaast wordt de regering ook gevraagd om te bekijken of werkplekleren mogelijk is in de sector, en de instroom van werknemers te versterken, met bijzondere aandacht voor werkzoekenden op grote afstand tot de arbeidsmarkt. (Belga)