Kamerlid Jan Jambon (N-VA) ging nog een stap verder en wees erop dat voorlopige twaalfden een zeer slecht signaal voor Europa en de internationale markten zouden zijn. Groen!-fractieleidster Meyrem Almaci wees erop dat er sinds haar partij drie weken geleden opzij geschoven werd geen vooruitgang geboekt werd. Elke week dat er geen akkoord is, stijgt het cijfer van de besparingen, stelde Rutten vast. Het voorstel van Jambon dat de ontslagnemende regering de begroting nog zou opstellen, kreeg geen steun van de andere partijen. Voor Bogaert, die enkele maanden geleden hetzelfde voorstelde, is de toestand intussen zo gewijzigd dat dit gaan optie meer is. John Crombez riep de formateur op om een tandje bij te steken. Hij had weinig begrip voor het feit dat er dit weekend niet verder onderhandeld werd. Rutten herinnerde eraan dat Open Vld bij de start van de onderhandelingen gepleit had voor socio-economische onderhandelingen parallel met de communautaire onderhandelingen. Er blijven voor haar nog tien dagen over om een begroting bij het parlement in te dienen. Jan Jambon zei dat N-VA bereid is een begroting te steunen die zoals Bogaert en Rutten zou uitgaan van de Europese voorstellen en geen lastenverhogingen voorstaat. (VIM)

Kamerlid Jan Jambon (N-VA) ging nog een stap verder en wees erop dat voorlopige twaalfden een zeer slecht signaal voor Europa en de internationale markten zouden zijn. Groen!-fractieleidster Meyrem Almaci wees erop dat er sinds haar partij drie weken geleden opzij geschoven werd geen vooruitgang geboekt werd. Elke week dat er geen akkoord is, stijgt het cijfer van de besparingen, stelde Rutten vast. Het voorstel van Jambon dat de ontslagnemende regering de begroting nog zou opstellen, kreeg geen steun van de andere partijen. Voor Bogaert, die enkele maanden geleden hetzelfde voorstelde, is de toestand intussen zo gewijzigd dat dit gaan optie meer is. John Crombez riep de formateur op om een tandje bij te steken. Hij had weinig begrip voor het feit dat er dit weekend niet verder onderhandeld werd. Rutten herinnerde eraan dat Open Vld bij de start van de onderhandelingen gepleit had voor socio-economische onderhandelingen parallel met de communautaire onderhandelingen. Er blijven voor haar nog tien dagen over om een begroting bij het parlement in te dienen. Jan Jambon zei dat N-VA bereid is een begroting te steunen die zoals Bogaert en Rutten zou uitgaan van de Europese voorstellen en geen lastenverhogingen voorstaat. (VIM)