De Vlaamse regering legde in het regeerakkoord en in het Vlaamse Energie- en Klimaatplan (VEKP) al de ambitie vast om het wagenpark van de overheid te vergroenen. In het Actieplan Mobiliteit en in de klimaatplannen werd de doelstelling opgenomen om de CO2-uitstoot van de dienstvoertuigen met 40 procent te verminderen tegen 2030 (tegenover het referentiejaar 2015). Maar aan het huidige tempo wordt die ambitie lang niet gehaald. De CO2-uitstoot daalde tussen 2015 en 2019 met amper 4,7 procent. "Dit tempo van reductie zou drie keer zo hoog moeten zijn (-3,35 procent per jaar) volgens het lineair besparingspad om 40 procent reductie tegen 2030 te bekomen", zo staat in het vernieuwde actieplan van de Vlaamse regering. De Vlaamse overheid zal dus een tandje moeten bijsteken om het wagenpark te vergroenen. In het vernieuwde actieplan scherpt de Vlaamse regering daarom de ambities aan. De focus ligt daarbij op de elektrificatie van het wagenpark. In 2020 was amper 4 procent van het wagenpark van de Vlaamse overheid volledig elektrisch. Vanaf dit jaar mogen enkel nog elektrische, plug-in hybride, volledig hybride en CNG (aardgas) personenwagens aangekocht of geleaset worden. Vanaf 2025 mogen enkel nog volledig elektrische personenwagens aangekocht worden. Bestelwagens volgen twee jaar later. Entiteiten krijgen de raad om zoveel mogelijk te kiezen voor volledig elektrische wagens. "Dit zorgt voor een snellere reductie in CO2-uitstootdan iets meer wagens te vervangen door types die wel nog (grotendeels) op fossiele brandstof rijdenen waar maar beperkte CO2-winst geboekt wordt", staat in het actieplan. Het actieplan scherpt ook de verwachte ecoscores aan. De ecoscore geeft met een waarde van 1 tot 100 aan hoe milieuvriendelijk een,voertuig is. Hoe hoger de score, hoe beter voor het milieu. In 2019 hadden de dienstwagens van de Vlaamse overheid een gemiddelde ecoscore van 66 (tegenover 58,8 in 2015). Tegen eind 2024 moet elke entiteit een gemiddelde ecoscore hebben van minimum 73 voor personenwagens en van 70 voor personenwagens en bestelwagens samen. Nog opvallend: voortaan zullen ook de dienstverplaatsingen met de privé-wagen meegeteld worden voor de berekening van de CO2-uitstoot. Nu telden bepaalde entiteiten die dienstverplaatsingen met de privé-wagen niet mee, waardoor een deel van de CO2-uitstoot onder de radar bleef. "Een entiteit kan op die manier de doelstelling behalen door de dienstverplaatsingen te verschuiven van dienstwagens naar privé-wagens, terwijl de effectieve uitstoot niet daalt, soms integendeel. Een dergelijke evolutie dreigt de reductiedoelstelling uit te hollen". (Belga)

De Vlaamse regering legde in het regeerakkoord en in het Vlaamse Energie- en Klimaatplan (VEKP) al de ambitie vast om het wagenpark van de overheid te vergroenen. In het Actieplan Mobiliteit en in de klimaatplannen werd de doelstelling opgenomen om de CO2-uitstoot van de dienstvoertuigen met 40 procent te verminderen tegen 2030 (tegenover het referentiejaar 2015). Maar aan het huidige tempo wordt die ambitie lang niet gehaald. De CO2-uitstoot daalde tussen 2015 en 2019 met amper 4,7 procent. "Dit tempo van reductie zou drie keer zo hoog moeten zijn (-3,35 procent per jaar) volgens het lineair besparingspad om 40 procent reductie tegen 2030 te bekomen", zo staat in het vernieuwde actieplan van de Vlaamse regering. De Vlaamse overheid zal dus een tandje moeten bijsteken om het wagenpark te vergroenen. In het vernieuwde actieplan scherpt de Vlaamse regering daarom de ambities aan. De focus ligt daarbij op de elektrificatie van het wagenpark. In 2020 was amper 4 procent van het wagenpark van de Vlaamse overheid volledig elektrisch. Vanaf dit jaar mogen enkel nog elektrische, plug-in hybride, volledig hybride en CNG (aardgas) personenwagens aangekocht of geleaset worden. Vanaf 2025 mogen enkel nog volledig elektrische personenwagens aangekocht worden. Bestelwagens volgen twee jaar later. Entiteiten krijgen de raad om zoveel mogelijk te kiezen voor volledig elektrische wagens. "Dit zorgt voor een snellere reductie in CO2-uitstootdan iets meer wagens te vervangen door types die wel nog (grotendeels) op fossiele brandstof rijdenen waar maar beperkte CO2-winst geboekt wordt", staat in het actieplan. Het actieplan scherpt ook de verwachte ecoscores aan. De ecoscore geeft met een waarde van 1 tot 100 aan hoe milieuvriendelijk een,voertuig is. Hoe hoger de score, hoe beter voor het milieu. In 2019 hadden de dienstwagens van de Vlaamse overheid een gemiddelde ecoscore van 66 (tegenover 58,8 in 2015). Tegen eind 2024 moet elke entiteit een gemiddelde ecoscore hebben van minimum 73 voor personenwagens en van 70 voor personenwagens en bestelwagens samen. Nog opvallend: voortaan zullen ook de dienstverplaatsingen met de privé-wagen meegeteld worden voor de berekening van de CO2-uitstoot. Nu telden bepaalde entiteiten die dienstverplaatsingen met de privé-wagen niet mee, waardoor een deel van de CO2-uitstoot onder de radar bleef. "Een entiteit kan op die manier de doelstelling behalen door de dienstverplaatsingen te verschuiven van dienstwagens naar privé-wagens, terwijl de effectieve uitstoot niet daalt, soms integendeel. Een dergelijke evolutie dreigt de reductiedoelstelling uit te hollen". (Belga)