De Vlaamse regering heeft de administratie opgedragen besparingen te realiseren, zowel op vlak van personeel als op het vlak van budgetten. Die besparingsambitie werd nog iets verscherpt tijdens de afgelopen begrotingscontrole in februari 2012. Zo moet het personeelsbestand tegen 2014 6 procent (in plaats van 5 procent) lager liggen en moet er tussen 2012 en 2014 60 miljoen euro (in plaats van 50 miljoen euro) bespaard worden op het vlak van personeelskredieten. Wat de inkrimping van het personeelsbestand betreft, was eind 2011 de helft van de geplande 6 procent gerealiseerd. Daarmee ligt het resultaat net iets lager dan eind 2010. Dat het percentage eind 2011 niet hoger lag, heeft vooral te maken met de instroom van 281 federale ambtenaren bij de Vlaamse belastingsdienst in juni 2011. "Deze instroom in het midden gelaten werd op 31/12/2011 - in de helft van de regeerperiode - dus de helft van de geplande personeelsbesparing gerealiseerd", luidt het. (MVL)

De Vlaamse regering heeft de administratie opgedragen besparingen te realiseren, zowel op vlak van personeel als op het vlak van budgetten. Die besparingsambitie werd nog iets verscherpt tijdens de afgelopen begrotingscontrole in februari 2012. Zo moet het personeelsbestand tegen 2014 6 procent (in plaats van 5 procent) lager liggen en moet er tussen 2012 en 2014 60 miljoen euro (in plaats van 50 miljoen euro) bespaard worden op het vlak van personeelskredieten. Wat de inkrimping van het personeelsbestand betreft, was eind 2011 de helft van de geplande 6 procent gerealiseerd. Daarmee ligt het resultaat net iets lager dan eind 2010. Dat het percentage eind 2011 niet hoger lag, heeft vooral te maken met de instroom van 281 federale ambtenaren bij de Vlaamse belastingsdienst in juni 2011. "Deze instroom in het midden gelaten werd op 31/12/2011 - in de helft van de regeerperiode - dus de helft van de geplande personeelsbesparing gerealiseerd", luidt het. (MVL)