De cijfers voor 2019 werden dinsdag/vandaag voorgesteld in het Vlaams Parlement. De huidige streefcijfers werden ingevoerd door de vorige Vlaamse regering en zijn van kracht sinds 2016. Tegen 1 januari moet de regering met nieuwe streefcijfers komen. 'We zijn bezig met de opmaak van een nieuw meerjarig diversiteitsplan', zei minister van Gelijke Kansen Bart Somers dinsdag. 'De huidige streefcijfers gaan intussen de goede weg op.'

Tegen eind dit jaar moest de Vlaamse overheid aan 10 procent personeelsleden van buitenlandse herkomst komen. Dat cijfer wordt gehaald. 10,7 procent heeft een buitenlandse origine, met een licht overwicht van personen met roots buiten de Europese Unie. Bij de start van de meting voor het huidige diversiteitsplan, in 2016, lag het percentage op 8,9.

Het aantal personeelsleden met een handicap of chronische ziekte steeg in die periode van 1,3 procent tot 2,0 procent. 'Ondanks de groei die we hebben gerealiseerd, is 2 procent niet voldoende', zei diversiteitsambtenaar Michiel Trippas dinsdag. 'We moeten verder. We dienen ook te zorgen voor een goed personeelsbeleid, zodat we geen draaideureffecten creëren.'

Vlaanderen verbond zich er ook toe naar 40 procent vrouwen te streven in het top- en het middenkader. In het lagere kader bedraagt het percentage al 47,7, maar daarboven lukt dat vooralsnog niet. Het middenkader telt nu 37,7 procent vrouwen en het topkader 27,3 procent. Dat laatste percentage is aan sterke schommelingen onderhevig, omdat er slechts een zeventigtal topambtenaren zijn.

'Er is zeker vooruitgang, maar op heel wat domeinen gaat het echt wel traag', reageerde Imade Annouri van Groen. 'Het volgende plan moet de lat hoger leggen en er zullen ook meer instrumenten nodig zijn om de doelen te realiseren.' Sp.a stelt nieuwe streefcijfers voorop. Voor mensen met een handicap wil de partij naar 3,5 procent, voor mensen van buitenlandse herkomst naar 20 procent en voor vrouwen in topfuncties naar 50 procent. 'Nu is het momentum, met een nieuw plan voor de komende vijf jaar', zei Kurt De Loor. 'Wij zijn van oordeel dat het tijd wordt voor bindende quota.' (Belga)

De cijfers voor 2019 werden dinsdag/vandaag voorgesteld in het Vlaams Parlement. De huidige streefcijfers werden ingevoerd door de vorige Vlaamse regering en zijn van kracht sinds 2016. Tegen 1 januari moet de regering met nieuwe streefcijfers komen. 'We zijn bezig met de opmaak van een nieuw meerjarig diversiteitsplan', zei minister van Gelijke Kansen Bart Somers dinsdag. 'De huidige streefcijfers gaan intussen de goede weg op.' Tegen eind dit jaar moest de Vlaamse overheid aan 10 procent personeelsleden van buitenlandse herkomst komen. Dat cijfer wordt gehaald. 10,7 procent heeft een buitenlandse origine, met een licht overwicht van personen met roots buiten de Europese Unie. Bij de start van de meting voor het huidige diversiteitsplan, in 2016, lag het percentage op 8,9. Het aantal personeelsleden met een handicap of chronische ziekte steeg in die periode van 1,3 procent tot 2,0 procent. 'Ondanks de groei die we hebben gerealiseerd, is 2 procent niet voldoende', zei diversiteitsambtenaar Michiel Trippas dinsdag. 'We moeten verder. We dienen ook te zorgen voor een goed personeelsbeleid, zodat we geen draaideureffecten creëren.'Vlaanderen verbond zich er ook toe naar 40 procent vrouwen te streven in het top- en het middenkader. In het lagere kader bedraagt het percentage al 47,7, maar daarboven lukt dat vooralsnog niet. Het middenkader telt nu 37,7 procent vrouwen en het topkader 27,3 procent. Dat laatste percentage is aan sterke schommelingen onderhevig, omdat er slechts een zeventigtal topambtenaren zijn. 'Er is zeker vooruitgang, maar op heel wat domeinen gaat het echt wel traag', reageerde Imade Annouri van Groen. 'Het volgende plan moet de lat hoger leggen en er zullen ook meer instrumenten nodig zijn om de doelen te realiseren.' Sp.a stelt nieuwe streefcijfers voorop. Voor mensen met een handicap wil de partij naar 3,5 procent, voor mensen van buitenlandse herkomst naar 20 procent en voor vrouwen in topfuncties naar 50 procent. 'Nu is het momentum, met een nieuw plan voor de komende vijf jaar', zei Kurt De Loor. 'Wij zijn van oordeel dat het tijd wordt voor bindende quota.' (Belga)