De huidige streefcijfers werden ingevoerd door de vorige Vlaamse regering en zijn van kracht sinds 2016. "We zijn bezig met de opmaak van een nieuw meerjarig diversiteitsplan", zei minister van Gelijke Kansen Bart Somers. "De huidige streefcijfers gaan intussen de goede weg op." Tegen eind dit jaar moest de Vlaamse overheid aan 10% personeelsleden van buitenlandse herkomst komen. Dat cijfer wordt gehaald. 10,7% heeft een buitenlandse origine, met een licht overwicht van personen met roots buiten de Europese Unie. Bij de start van de meting voor het huidige diversiteitsplan, in 2016, lag het percentage op 8,9. Het aantal personeelsleden met een handicap of chronische ziekte steeg in die periode van 1,3% tot 2,0%. "Ondanks de groei die we hebben gerealiseerd is 2% niet voldoende", zei diversiteitsambtenaar Michiel Trippas. "We moeten verder. We dienen ook te zorgen voor een goed personeelsbeleid, zodat we geen draaideureffecten creëren." Vlaanderen verbond zich er ook toe naar 40% vrouwen te streven in het top- en het middenkader. In het lagere kader bedraagt het percentage al 47,7, maar daarboven lukt dat vooralsnog niet. Het middenkader telt nu 37,7% vrouwen en het topkader 27,3%. Dat laatste percentage is aan sterke schommelingen onderhevig, omdat er slechts een zeventigtal topambtenaren zijn. (Belga)

De huidige streefcijfers werden ingevoerd door de vorige Vlaamse regering en zijn van kracht sinds 2016. "We zijn bezig met de opmaak van een nieuw meerjarig diversiteitsplan", zei minister van Gelijke Kansen Bart Somers. "De huidige streefcijfers gaan intussen de goede weg op." Tegen eind dit jaar moest de Vlaamse overheid aan 10% personeelsleden van buitenlandse herkomst komen. Dat cijfer wordt gehaald. 10,7% heeft een buitenlandse origine, met een licht overwicht van personen met roots buiten de Europese Unie. Bij de start van de meting voor het huidige diversiteitsplan, in 2016, lag het percentage op 8,9. Het aantal personeelsleden met een handicap of chronische ziekte steeg in die periode van 1,3% tot 2,0%. "Ondanks de groei die we hebben gerealiseerd is 2% niet voldoende", zei diversiteitsambtenaar Michiel Trippas. "We moeten verder. We dienen ook te zorgen voor een goed personeelsbeleid, zodat we geen draaideureffecten creëren." Vlaanderen verbond zich er ook toe naar 40% vrouwen te streven in het top- en het middenkader. In het lagere kader bedraagt het percentage al 47,7, maar daarboven lukt dat vooralsnog niet. Het middenkader telt nu 37,7% vrouwen en het topkader 27,3%. Dat laatste percentage is aan sterke schommelingen onderhevig, omdat er slechts een zeventigtal topambtenaren zijn. (Belga)