Er is de laatste jaren wel een inhaalbeweging gemaakt, maar die was onvoldoende om de 3 procent te halen. In 2017 bedroeg het aandeel mensen met een beperking 1,4 procent, in 2018 was dat 1,8 procent. Uit de cijfers blijkt verder dat er grote verschillen zijn tussen de departementen. Een afschaffing van de federale integratietegemoetkoming, de zogenaamde "prijs van de arbeid", moet de werkzaamheidsgraad helpen opkrikken, zegt Vande Reyde. De federale regering, die bevoegd is voor deze tegemoetkoming, nam zich in zijn regeerakkoord voor om ze af te schaffen. "Dat is een zeer goede verandering en moet de werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking bij de Vlaamse overheid zeker boven de 3 procent krijgen de komende jaren", zegt Vande Reyde. Hij pleit ervoor om de integratietegemoetkoming helemaal los te koppelen van het inkomen en de verschillende steunmaatregelen voor mensen met een beperking samen te brengen. In zijn antwoord zegt Somers dat de norm in 2023 gehaald wordt, "als we de gemiddelde jaarlijkse groei van 2016-2020 (0,25 procent) nemen". (Belga)

Er is de laatste jaren wel een inhaalbeweging gemaakt, maar die was onvoldoende om de 3 procent te halen. In 2017 bedroeg het aandeel mensen met een beperking 1,4 procent, in 2018 was dat 1,8 procent. Uit de cijfers blijkt verder dat er grote verschillen zijn tussen de departementen. Een afschaffing van de federale integratietegemoetkoming, de zogenaamde "prijs van de arbeid", moet de werkzaamheidsgraad helpen opkrikken, zegt Vande Reyde. De federale regering, die bevoegd is voor deze tegemoetkoming, nam zich in zijn regeerakkoord voor om ze af te schaffen. "Dat is een zeer goede verandering en moet de werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking bij de Vlaamse overheid zeker boven de 3 procent krijgen de komende jaren", zegt Vande Reyde. Hij pleit ervoor om de integratietegemoetkoming helemaal los te koppelen van het inkomen en de verschillende steunmaatregelen voor mensen met een beperking samen te brengen. In zijn antwoord zegt Somers dat de norm in 2023 gehaald wordt, "als we de gemiddelde jaarlijkse groei van 2016-2020 (0,25 procent) nemen". (Belga)