Eind 2010 voerde de Vlaamse overheid het label 'beslist beleid' in. Dat label moest helpen om het onderscheid te maken tussen overheidsinitiatieven die worden aangekondigd en beslissingen die alle nodige stappen hebben doorlopen en definitief zijn. Met het label zou iedereen meteen kunnen zien of het gaat om een definitieve beslissing of om aankondigingspolitiek. Maar uit het jaarverslag van de Expertencommissie Overheidscommunicatie blijkt dat er "nog niet vaak gebruik is gemaakt" van het label. Van de 29 communicatiecampagnes die de Expertencommissie onder de loep nam, gingen er maar vier over een concrete maatregel die definitief beslist was. "Bij alle andere campagnes was het hoofddoel sensibilisering. In 18 gevallen had de campagne een relatie met beleid in ontwikkeling", zo staat te lezen in het jaarverslag. (DRM)

Eind 2010 voerde de Vlaamse overheid het label 'beslist beleid' in. Dat label moest helpen om het onderscheid te maken tussen overheidsinitiatieven die worden aangekondigd en beslissingen die alle nodige stappen hebben doorlopen en definitief zijn. Met het label zou iedereen meteen kunnen zien of het gaat om een definitieve beslissing of om aankondigingspolitiek. Maar uit het jaarverslag van de Expertencommissie Overheidscommunicatie blijkt dat er "nog niet vaak gebruik is gemaakt" van het label. Van de 29 communicatiecampagnes die de Expertencommissie onder de loep nam, gingen er maar vier over een concrete maatregel die definitief beslist was. "Bij alle andere campagnes was het hoofddoel sensibilisering. In 18 gevallen had de campagne een relatie met beleid in ontwikkeling", zo staat te lezen in het jaarverslag. (DRM)