Om van het Vlaamse personeelsbestand een afspiegeling te maken van de diverse samenleving werkt de overheid met een reeks streefcijfers voor kansengroepen, maar die zijn de laatste jaren al te ambitieus gebleken. "De voortgang verloopt zeer traag", stelt de SERV. "Voor personen met een handicap of chronische ziekte wordt zelfs een achteruitgang opgetekend die bij gelijk beleid verder zal doorzetten." Voor personen met een migratie-achtergrond zullen de voorziene besparingen dan weer wellicht een negatief effect hebben. Die groep is immers sterker vertegenwoordigd in tijdelijke contracten en in functies op C- en D-niveau en minder sterk in statutaire benoemingen. Ook de vertegenwoordiging van vrouwen in het topkader blijft een belangrijke bezorgdheid, luidt het. "Er zijn sterkere acties nodig en meer verankering op alle niveaus om kansengroepen aan het werk te zetten en de overheid haar voorbeeldfunctie te laten waarmaken", stelt SERV-voorzitter Karel Van Eetvelt. De sociale partners stellen onder meer voor om in te zetten op stages en studentenjobs voor kansengroepen. "Zo leren ze de Vlaamse overheid als werkgever kennen en volgt nadien misschien een reguliere job. Ook meer oog hebben voor competenties en niet alleen voor diploma's kan de diversiteit stimuleren." (Belga)

Om van het Vlaamse personeelsbestand een afspiegeling te maken van de diverse samenleving werkt de overheid met een reeks streefcijfers voor kansengroepen, maar die zijn de laatste jaren al te ambitieus gebleken. "De voortgang verloopt zeer traag", stelt de SERV. "Voor personen met een handicap of chronische ziekte wordt zelfs een achteruitgang opgetekend die bij gelijk beleid verder zal doorzetten." Voor personen met een migratie-achtergrond zullen de voorziene besparingen dan weer wellicht een negatief effect hebben. Die groep is immers sterker vertegenwoordigd in tijdelijke contracten en in functies op C- en D-niveau en minder sterk in statutaire benoemingen. Ook de vertegenwoordiging van vrouwen in het topkader blijft een belangrijke bezorgdheid, luidt het. "Er zijn sterkere acties nodig en meer verankering op alle niveaus om kansengroepen aan het werk te zetten en de overheid haar voorbeeldfunctie te laten waarmaken", stelt SERV-voorzitter Karel Van Eetvelt. De sociale partners stellen onder meer voor om in te zetten op stages en studentenjobs voor kansengroepen. "Zo leren ze de Vlaamse overheid als werkgever kennen en volgt nadien misschien een reguliere job. Ook meer oog hebben voor competenties en niet alleen voor diploma's kan de diversiteit stimuleren." (Belga)