"Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit. Fijn stof inademen is schadelijk voor de gezondheid", klinkt het in een persbericht. De voorbije 24 uur was de gemiddelde concentratie PM2,5, fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer, in Vlaanderen hoger dan 35 microgram per kubieke meter. De gemiddelde concentratie PM10, met een diameter kleiner dan 10 micrometer, lag hoger dan 50 microgram per kubieke meter. Dat is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking. De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling afkomstig van het wegverkeer, de gebouwenverwarming, de industrie en de landbouw. De meteorologische omstandigheden blijven tot zondag ongunstig, met weinig wind. De verwachting is dat de concentraties PM2,5 en PM10 nog minstens 24 uur hoog zullen blijven, klinkt het. (Belga)

"Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit. Fijn stof inademen is schadelijk voor de gezondheid", klinkt het in een persbericht. De voorbije 24 uur was de gemiddelde concentratie PM2,5, fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer, in Vlaanderen hoger dan 35 microgram per kubieke meter. De gemiddelde concentratie PM10, met een diameter kleiner dan 10 micrometer, lag hoger dan 50 microgram per kubieke meter. Dat is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking. De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling afkomstig van het wegverkeer, de gebouwenverwarming, de industrie en de landbouw. De meteorologische omstandigheden blijven tot zondag ongunstig, met weinig wind. De verwachting is dat de concentraties PM2,5 en PM10 nog minstens 24 uur hoog zullen blijven, klinkt het. (Belga)