Met de invoering van de integrale jeugdhulp in Vlaanderen in 2014 heeft de sector een ingrijpende verandering ondergaan. Bedoeling was om meer en beter samen te werken en om de toegang tot de jeugdhulp voor minderjarigen zo vlot mogelijk te maken. Maar ondanks investeringen en capaciteitsverhogingen blijven de noden in de sector hoog. Er blijven soms nijpende capaciteitstekorten en ellenlange wachtlijsten. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld erkennen dat niet alle noden gelenigd zijn. Zij vinden dat elke jongere die nood heeft aan jeugdhulp, die hulp ook moet krijgen. Dat staat in een resolutie van resolutie Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open Vld). Zij vragen daarom een "meerjarenperspectief". In dat meerjarenplan moet er duidelijk sprake zijn bijkomende middelen voor de residentiële jeugdhulp. "Kinderen en jongeren hebben er baat bij om op een meer individuele manier benaderd te worden. Er moet daarom budgettaire ruimte komen om het werken in kleinere leefgroepen, het voorzien van voldoende personeel en de nodige differentiatie in verblijfsvormen mogelijk te maken", klinkt het. (Belga)

Met de invoering van de integrale jeugdhulp in Vlaanderen in 2014 heeft de sector een ingrijpende verandering ondergaan. Bedoeling was om meer en beter samen te werken en om de toegang tot de jeugdhulp voor minderjarigen zo vlot mogelijk te maken. Maar ondanks investeringen en capaciteitsverhogingen blijven de noden in de sector hoog. Er blijven soms nijpende capaciteitstekorten en ellenlange wachtlijsten. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld erkennen dat niet alle noden gelenigd zijn. Zij vinden dat elke jongere die nood heeft aan jeugdhulp, die hulp ook moet krijgen. Dat staat in een resolutie van resolutie Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open Vld). Zij vragen daarom een "meerjarenperspectief". In dat meerjarenplan moet er duidelijk sprake zijn bijkomende middelen voor de residentiële jeugdhulp. "Kinderen en jongeren hebben er baat bij om op een meer individuele manier benaderd te worden. Er moet daarom budgettaire ruimte komen om het werken in kleinere leefgroepen, het voorzien van voldoende personeel en de nodige differentiatie in verblijfsvormen mogelijk te maken", klinkt het. (Belga)