Jong zijn zou voor elk kind of jongere een zorgeloze tijd moeten zijn. Maar heel wat kinderen en jongeren tussen 10 en 24 groeien op in een gezin waar de moeder of de vader ernstig ziek is. Vaak nemen zij ook een deel van de zorg voor die zieke mee op zich. Exacte cijfers zijn er niet, maar een studie van Kind en Samenleving schat dat het gaat om zo'n 40.000 kinderen en jongeren. Maar amper 900 kinderen en jongeren staan officieel geregistreerd als mantelzorger. Vaak zijn kinderen en jongeren zich niet bewust van hun "status" van mantelzorger. Nochtans heeft de zorgtaak doorgaans een impact op hun eigen leven en ontwikkeling. Zo hebben zij vaak minder vrije tijd, minder tijd voor hobby's en lopen ze een verhoogd risico op moeilijkheden op school of achterstand op school. In een resolutie vragen parlementslid Katrien Schryvers (CD&V), Peter Persyn (N-VA), Freya Saeys (Open Vld), Lorin Parys (N-VA), Cindy Franssen (CD&V) en Tine Van der Vloet (N-VA) van de Vlaamse regering een "gericht beleid" rond jonge mantelzorgers. Ze vragen onder meer dat de jonge mantelzorgers op zijn minst adequaat geregistreerd worden. Verder moeten jonge mantelzorgers beter ondersteund worden "bij het delen van hun ervaringen". Daarbij wordt verwezen naar digitale mogelijkheden (onlinetools). De indienders vragen ook om een "lokaal aanspreekpunt" te voorzien, iemand bij wie de jonge mantelzorger terechtkan voor een gesprek, ondersteuning of bemiddeling. Aan de schooldirecties wordt gevraagd zich "flexibel" op te stellen en een leerkracht aan te stellen die zich kan opstellen als aanspreekpunt en tussenpersoon tussen de jongeren en de andere leerkrachten. (Belga)

Jong zijn zou voor elk kind of jongere een zorgeloze tijd moeten zijn. Maar heel wat kinderen en jongeren tussen 10 en 24 groeien op in een gezin waar de moeder of de vader ernstig ziek is. Vaak nemen zij ook een deel van de zorg voor die zieke mee op zich. Exacte cijfers zijn er niet, maar een studie van Kind en Samenleving schat dat het gaat om zo'n 40.000 kinderen en jongeren. Maar amper 900 kinderen en jongeren staan officieel geregistreerd als mantelzorger. Vaak zijn kinderen en jongeren zich niet bewust van hun "status" van mantelzorger. Nochtans heeft de zorgtaak doorgaans een impact op hun eigen leven en ontwikkeling. Zo hebben zij vaak minder vrije tijd, minder tijd voor hobby's en lopen ze een verhoogd risico op moeilijkheden op school of achterstand op school. In een resolutie vragen parlementslid Katrien Schryvers (CD&V), Peter Persyn (N-VA), Freya Saeys (Open Vld), Lorin Parys (N-VA), Cindy Franssen (CD&V) en Tine Van der Vloet (N-VA) van de Vlaamse regering een "gericht beleid" rond jonge mantelzorgers. Ze vragen onder meer dat de jonge mantelzorgers op zijn minst adequaat geregistreerd worden. Verder moeten jonge mantelzorgers beter ondersteund worden "bij het delen van hun ervaringen". Daarbij wordt verwezen naar digitale mogelijkheden (onlinetools). De indienders vragen ook om een "lokaal aanspreekpunt" te voorzien, iemand bij wie de jonge mantelzorger terechtkan voor een gesprek, ondersteuning of bemiddeling. Aan de schooldirecties wordt gevraagd zich "flexibel" op te stellen en een leerkracht aan te stellen die zich kan opstellen als aanspreekpunt en tussenpersoon tussen de jongeren en de andere leerkrachten. (Belga)