De vorige Vlaamse regering slaagde er niet in een volledig sluitend akkoord te bereiken over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BVR), ook bekend als de betonstop of bouwshift. Het doel van dat plan is bekend: de inname van open ruimte tegen 2040 stoppen en tegen 2025 halveren. Het was onder meer wachten op de concrete invulling van het Instrumentendecreet, dat is het pakket regels dat de bouwshift moet begeleiden. Dat decreet regelt onder meer de vergoeding voor eigenaars wanneer ze het recht verliezen om erop te bouwen. Begin dit jaar kwam er in hoorzittingen in het parlement kritiek op de invulling van het Instrumentendecreet. Er waren vooral vragen bij de betaalbaarheid van de plannen voor de gemeenten. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V hebben nu een akkoord bereikt. Dat akkoord bepaalt dat eigenaars voor 100 procent vergoed worden voor het verlies aan waarde van hun grond. Het is aan de landcommissies om de vergoeding te bepalen aan de hand van 13 factoren. Zo is een grond in woonreservegebied bijvoorbeeld minder waard dan een grond in een woongebied. Een grond die op meer dan 50 meter van de openbare weg ligt is ook minder waard dan gronden die liggen in de eerste 50 meter. Samen met het Instrumentendecreet hebben de meerderheidspartijen ook een akkoord bereikt over een nieuw regeling voor de 12.000 ha aan woonreservegebieden in Vlaanderen. Het is de bedoeling die gebieden te beschermen. Daarom worden ze onder een "stolp" geplaatst. De gemeenten kunnen wel beslissen om die stolp "geheel of gedeeltelijk op te heffen door middel van een gemotiveerde beslissing en na inspraak van de bevolking". Als de gemeente de stolp in 2040 niet heeft opgeheven, kan de Vlaamse overheid zelf een ruimtelijke beslissing nemen "zodat de planschaderegeling in werking treedt voor de betreffende eigenaars". (Belga)

De vorige Vlaamse regering slaagde er niet in een volledig sluitend akkoord te bereiken over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BVR), ook bekend als de betonstop of bouwshift. Het doel van dat plan is bekend: de inname van open ruimte tegen 2040 stoppen en tegen 2025 halveren. Het was onder meer wachten op de concrete invulling van het Instrumentendecreet, dat is het pakket regels dat de bouwshift moet begeleiden. Dat decreet regelt onder meer de vergoeding voor eigenaars wanneer ze het recht verliezen om erop te bouwen. Begin dit jaar kwam er in hoorzittingen in het parlement kritiek op de invulling van het Instrumentendecreet. Er waren vooral vragen bij de betaalbaarheid van de plannen voor de gemeenten. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V hebben nu een akkoord bereikt. Dat akkoord bepaalt dat eigenaars voor 100 procent vergoed worden voor het verlies aan waarde van hun grond. Het is aan de landcommissies om de vergoeding te bepalen aan de hand van 13 factoren. Zo is een grond in woonreservegebied bijvoorbeeld minder waard dan een grond in een woongebied. Een grond die op meer dan 50 meter van de openbare weg ligt is ook minder waard dan gronden die liggen in de eerste 50 meter. Samen met het Instrumentendecreet hebben de meerderheidspartijen ook een akkoord bereikt over een nieuw regeling voor de 12.000 ha aan woonreservegebieden in Vlaanderen. Het is de bedoeling die gebieden te beschermen. Daarom worden ze onder een "stolp" geplaatst. De gemeenten kunnen wel beslissen om die stolp "geheel of gedeeltelijk op te heffen door middel van een gemotiveerde beslissing en na inspraak van de bevolking". Als de gemeente de stolp in 2040 niet heeft opgeheven, kan de Vlaamse overheid zelf een ruimtelijke beslissing nemen "zodat de planschaderegeling in werking treedt voor de betreffende eigenaars". (Belga)