Dit onderzoek maakte deel uit van de afspraken in de vorige beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid (2016-2020). Hiervoor liet de VRT de onpartijdigheid van haar nieuwsaanbod in 2020 opnieuw onderzoeken door de VUB en UA. Een eerder onderzoek vond in 2015 plaats en leidde toen tot 10 richtlijnen voor onpartijdigheid. De onderzoekers van de universiteiten hebben voor het nieuwe onderzoek de berichtgeving en duiding van de VRT vergeleken met het nieuwsaanbod van commerciële spelers. Ze deden ook interviews met journalisten en kijkers over onpartijdigheid. Over de hele lijn blijkt duidelijk dat zowel de VRT als de commerciële Vlaamse media dagelijks een gebalanceerd beeld nastreven. Zo toont het onderzoek onder meer aan dat de aandacht die de VRT verdeelt over de politieke partijen nagenoeg identiek is aan die van het VTM NIEUWS. De methodologie van de onderzoekers was als volgt: een longitudinale vergelijkende analyse van het VRT Journaal en het VTM NIEUWS. Een vergelijking van het VRT-aanbod met andere nieuwsmedia aan de hand van verschillende casussen, met daarnaast bevragingen van journalisten en publiek. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het verdelen van de aandacht onder de verschillende politieke partijen bij de VRT nagenoeg identiek is aan die van andere media. Op die manier krijgt de Vlaming dagelijks een gebalanceerd beeld. "Uit de inhoudsanalyse blijkt dat er geen sprake is van een uitgesproken over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde actoren in het VRT-nieuwsaanbod", zegt professor Peter Van Aelst (UA). "De vergelijking tussen de journaals om 19 uur van de VRT en VTM leverde opvallend gelijklopende resultaten. De meest uitgesproken gelijkenis is dat de klemtoon bij beide journaals ligt op de actoren met macht, in dit geval de regeringspartijen. Dit is een vaststelling die in lijn ligt met wetenschappelijk onderzoek in andere landen." (Belga)

Dit onderzoek maakte deel uit van de afspraken in de vorige beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid (2016-2020). Hiervoor liet de VRT de onpartijdigheid van haar nieuwsaanbod in 2020 opnieuw onderzoeken door de VUB en UA. Een eerder onderzoek vond in 2015 plaats en leidde toen tot 10 richtlijnen voor onpartijdigheid. De onderzoekers van de universiteiten hebben voor het nieuwe onderzoek de berichtgeving en duiding van de VRT vergeleken met het nieuwsaanbod van commerciële spelers. Ze deden ook interviews met journalisten en kijkers over onpartijdigheid. Over de hele lijn blijkt duidelijk dat zowel de VRT als de commerciële Vlaamse media dagelijks een gebalanceerd beeld nastreven. Zo toont het onderzoek onder meer aan dat de aandacht die de VRT verdeelt over de politieke partijen nagenoeg identiek is aan die van het VTM NIEUWS. De methodologie van de onderzoekers was als volgt: een longitudinale vergelijkende analyse van het VRT Journaal en het VTM NIEUWS. Een vergelijking van het VRT-aanbod met andere nieuwsmedia aan de hand van verschillende casussen, met daarnaast bevragingen van journalisten en publiek. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het verdelen van de aandacht onder de verschillende politieke partijen bij de VRT nagenoeg identiek is aan die van andere media. Op die manier krijgt de Vlaming dagelijks een gebalanceerd beeld. "Uit de inhoudsanalyse blijkt dat er geen sprake is van een uitgesproken over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde actoren in het VRT-nieuwsaanbod", zegt professor Peter Van Aelst (UA). "De vergelijking tussen de journaals om 19 uur van de VRT en VTM leverde opvallend gelijklopende resultaten. De meest uitgesproken gelijkenis is dat de klemtoon bij beide journaals ligt op de actoren met macht, in dit geval de regeringspartijen. Dit is een vaststelling die in lijn ligt met wetenschappelijk onderzoek in andere landen." (Belga)