Het ontwerpdecreet legt de principes vast van de hervorming die de Vlaamse regering vorig jaar uittekende. Voor elk kind komt er een basisbedrag van 160 euro per maand. Daarbovenop komt een schoolbonus voor de start van elk schooljaar en komen er allerhande toeslagen. Geen enkel gezin mag door de invoering van het nieuwe systeem minder krijgen. Minister Vandeurzen benadrukt dat kinderbijslag een dubbel doel moet dienen: een deel van de opvoedingskosten dekken plus een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede. De minister maakt zich sterk dat die bijdrage groter is dan in het huidige systeem. De hervorming zou 16 procent van de nieuwe gezinnen boven de armoedegrens tillen. Ook voor gezinnen die onder het huidige systeem blijven vallen, zou het armoederisico dalen. De hogere schooltoelage voor lage inkomens zal immers ook gelden voor ouders met een laag inkomen uit arbeid, niet alleen voor die met een vervangingsinkomen. In de schooltoelage wordt overigens fors extra geïnvesteerd. Er wordt dertig miljoen euro extra voor uitgetrokken, de toelages in het secundair onderwijs zullen aanzienlijk stijgen (met gemiddeld 200 euro per jaar) en - los van de kinderbijslag - is er nog eens acht miljoen euro vrijgemaakt voor de uitbouw van studietoelagen in het hoger beroepsonderwijs. Door de koppeling van de schooltoelage aan de kinderbijslag zou niemand die recht heeft op de toelage deze nog mogen mislopen. (Belga)

Het ontwerpdecreet legt de principes vast van de hervorming die de Vlaamse regering vorig jaar uittekende. Voor elk kind komt er een basisbedrag van 160 euro per maand. Daarbovenop komt een schoolbonus voor de start van elk schooljaar en komen er allerhande toeslagen. Geen enkel gezin mag door de invoering van het nieuwe systeem minder krijgen. Minister Vandeurzen benadrukt dat kinderbijslag een dubbel doel moet dienen: een deel van de opvoedingskosten dekken plus een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede. De minister maakt zich sterk dat die bijdrage groter is dan in het huidige systeem. De hervorming zou 16 procent van de nieuwe gezinnen boven de armoedegrens tillen. Ook voor gezinnen die onder het huidige systeem blijven vallen, zou het armoederisico dalen. De hogere schooltoelage voor lage inkomens zal immers ook gelden voor ouders met een laag inkomen uit arbeid, niet alleen voor die met een vervangingsinkomen. In de schooltoelage wordt overigens fors extra geïnvesteerd. Er wordt dertig miljoen euro extra voor uitgetrokken, de toelages in het secundair onderwijs zullen aanzienlijk stijgen (met gemiddeld 200 euro per jaar) en - los van de kinderbijslag - is er nog eens acht miljoen euro vrijgemaakt voor de uitbouw van studietoelagen in het hoger beroepsonderwijs. Door de koppeling van de schooltoelage aan de kinderbijslag zou niemand die recht heeft op de toelage deze nog mogen mislopen. (Belga)