Zo blijkt uit berekeningen van de studiedienst van de Gezinsbond in opdracht van "Terzake" (Canvas).

In de huidige kindergeldregeling krijgt u voor het eerste kind 92 euro, voor het tweede kind 170 euro, enz... Het bedrag stijgt ook naarmate het kind ouder wordt. Vanaf 2019 is Vlaanderen bevoegd als gevolg van de zesde staatshervorming.

In het nieuwe Vlaamse systeem geldt een vast bedrag van 160 euro per kind. De nieuwe regeling zal voordeliger zijn voor gezinnen met één kind omdat het eerste kind meer krijgt dan in de oude regeling. Over 22 jaar gaat het over meer dan 13.000 euro. Wie vanaf 2019 een groot gezin wil, zal minder kindergeld krijgen. In de simulatie van de Gezinsbond krijgt een gezin met 4 kinderen tot 65.000 euro minder in de nieuwe regeling.

Geen leeftijdsbijslagen meer

Ook de zogenaamde combinatiegezinnen, die nu al een kind hebben en er nog één bijkrijgen vanaf 2019, verliezen omdat ze de negatieve punten van beide systemen combineren. Zo krijgt wie vandaag al één kind heeft de 92 euro van de oude regeling en voor het tweede kind dat vanaf 2019 geboren wordt, niet de 170 euro met leeftijdsbijslag uit het oude systeem, maar de 160 euro uit de nieuwe regeling. In totaal zal het verschil oplopen tot 11.000 euro. 'Dat die bedragen zo hoog zijn, komt doordat we over de hele jeugd van een kind (tot 22 jaar) kijken. Bovendien voorziet de nieuwe regeling geen leeftijdsbijslagen', zegt Yves Coemans van de Gezinsbond op VRT NWS.

'Kinderen worden duurder naarmate ze ouder zijn. In de oude regeling krijgen ze op 6, 12 en 18 jaar een leeftijdsbijslag. In de nieuwe regeling niet. De regering heeft geen geld voorzien om die gezinnen te compenseren. Volgens onze ruwe schatting gaat het volgend jaar alleen om 37.000 gezinnen.'

De simulaties houden geen rekening met de sociale toeslagen die een deel van de gezinnen krijgen, wordt nog genuanceerd.

'Alles bij elkaar gaan de gezinnen erop vooruit. Bovendien worden de armoederisico's verminderd'

Jo Vandeurzen, minister van Gezin

De Vlaamse regering heeft voor een systeem gekozen dat jonge, startende gezinnen een duwtje in de rug wil geven, met een versterkte sociale correctie, verdedigde minister van Gezin, Jo Vandeurzen, het nieuwe systeem. De kinderen die onder het oude systeem vallen, houden wat ze hadden. Maar zij worden ook meegeteld bij het vastleggen van de sociale correctie die het nieuwe systeem invoert, lichtte hij toe. 'Alles bij elkaar gaan de gezinnen erop vooruit. Bovendien worden de armoederisico's verminderd', verdedigde hij het nieuwe systeem.

Hij voegde er nog aan toe dat er een monitoringcomité is voorzien die het systeem zal evalueren.

Ten koste van de gezinnen

Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke stelt in een reactie dat de minister overgangsmaatregelen moet nemen om het verlies te compenseren. 'Toen de Vlaamse regering in 2015 en 2017 besliste om de index op de kinderbijslagen over te slaan om 140 miljoen euro te besparen, deed minister Vandeurzen de belofte dat dit geld opnieuw in de kinderbijslag zou geïnvesteerd worden', aldus Vandenbroucke. 'Van de gezinnen vandaag zou er niemand op achteruitgaan, zo klonk het meermaals bij monde van de minister. Vandaag stellen we vast dat tienduizenden gezinnen een derde keer zullen benadeeld worden, wanneer zij in de situatie verzeilen waarbij ze de combinatie van oude en nieuwe kinderbijslag ontvangen. Minister Vandeurzen breekt dus zijn belofte. Dat is onaanvaardbaar.'

Volgens sp.a mag de nieuwe kinderbijslag na twee indexsprongen niet nogmaals ten koste van de gezinnen vandaag ingevoerd worden.

Zo blijkt uit berekeningen van de studiedienst van de Gezinsbond in opdracht van "Terzake" (Canvas).In de huidige kindergeldregeling krijgt u voor het eerste kind 92 euro, voor het tweede kind 170 euro, enz... Het bedrag stijgt ook naarmate het kind ouder wordt. Vanaf 2019 is Vlaanderen bevoegd als gevolg van de zesde staatshervorming. In het nieuwe Vlaamse systeem geldt een vast bedrag van 160 euro per kind. De nieuwe regeling zal voordeliger zijn voor gezinnen met één kind omdat het eerste kind meer krijgt dan in de oude regeling. Over 22 jaar gaat het over meer dan 13.000 euro. Wie vanaf 2019 een groot gezin wil, zal minder kindergeld krijgen. In de simulatie van de Gezinsbond krijgt een gezin met 4 kinderen tot 65.000 euro minder in de nieuwe regeling. Ook de zogenaamde combinatiegezinnen, die nu al een kind hebben en er nog één bijkrijgen vanaf 2019, verliezen omdat ze de negatieve punten van beide systemen combineren. Zo krijgt wie vandaag al één kind heeft de 92 euro van de oude regeling en voor het tweede kind dat vanaf 2019 geboren wordt, niet de 170 euro met leeftijdsbijslag uit het oude systeem, maar de 160 euro uit de nieuwe regeling. In totaal zal het verschil oplopen tot 11.000 euro. 'Dat die bedragen zo hoog zijn, komt doordat we over de hele jeugd van een kind (tot 22 jaar) kijken. Bovendien voorziet de nieuwe regeling geen leeftijdsbijslagen', zegt Yves Coemans van de Gezinsbond op VRT NWS. 'Kinderen worden duurder naarmate ze ouder zijn. In de oude regeling krijgen ze op 6, 12 en 18 jaar een leeftijdsbijslag. In de nieuwe regeling niet. De regering heeft geen geld voorzien om die gezinnen te compenseren. Volgens onze ruwe schatting gaat het volgend jaar alleen om 37.000 gezinnen.' De simulaties houden geen rekening met de sociale toeslagen die een deel van de gezinnen krijgen, wordt nog genuanceerd. De Vlaamse regering heeft voor een systeem gekozen dat jonge, startende gezinnen een duwtje in de rug wil geven, met een versterkte sociale correctie, verdedigde minister van Gezin, Jo Vandeurzen, het nieuwe systeem. De kinderen die onder het oude systeem vallen, houden wat ze hadden. Maar zij worden ook meegeteld bij het vastleggen van de sociale correctie die het nieuwe systeem invoert, lichtte hij toe. 'Alles bij elkaar gaan de gezinnen erop vooruit. Bovendien worden de armoederisico's verminderd', verdedigde hij het nieuwe systeem. Hij voegde er nog aan toe dat er een monitoringcomité is voorzien die het systeem zal evalueren. Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke stelt in een reactie dat de minister overgangsmaatregelen moet nemen om het verlies te compenseren. 'Toen de Vlaamse regering in 2015 en 2017 besliste om de index op de kinderbijslagen over te slaan om 140 miljoen euro te besparen, deed minister Vandeurzen de belofte dat dit geld opnieuw in de kinderbijslag zou geïnvesteerd worden', aldus Vandenbroucke. 'Van de gezinnen vandaag zou er niemand op achteruitgaan, zo klonk het meermaals bij monde van de minister. Vandaag stellen we vast dat tienduizenden gezinnen een derde keer zullen benadeeld worden, wanneer zij in de situatie verzeilen waarbij ze de combinatie van oude en nieuwe kinderbijslag ontvangen. Minister Vandeurzen breekt dus zijn belofte. Dat is onaanvaardbaar.' Volgens sp.a mag de nieuwe kinderbijslag na twee indexsprongen niet nogmaals ten koste van de gezinnen vandaag ingevoerd worden.