Duizenden vrijwilligers en jeugdwerkers hebben het afgelopen coronajaar opnieuw het beste van zichzelf gegeven om er te staan voor kinderen en jongeren, zeker die in een maatschappelijk kwetsbare context, zegt de Jeugdraad. Het budget voor jeugdorganisaties blijft echter al jaren schommelen rond 0,1 procent van de Vlaamse begroting. Daarom schreven 78 van de meer dan 100 jeugdorganisaties een beleidsnota, waarin ze hun ambities voor de periode 2022 tot en met 2025 verduidelijken en de nodige middelen vragen. Uit die beleidsnota's concludeert dat de Jeugdraad dat er 7 miljoen euro bovenop de huidige structurele middelen nodig is voor 2022-2025. "Nu ter plaatse blijven trappelen betekent in realiteit een achteruitgang", zegt Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. "Het is nu nodig om te investeren in kinderen en jongeren en in te spelen op de uitdagingen voor in het bijzonder kinderen en jongeren in kwetsbare situaties." De vraag naar extra middelen is niet nieuw. Ook in 2017, toen voor de beleidsnotaperiode 2018-2021, lanceerde de jeugsector exact dezelfde oproep naar de toenmalige Vlaamse regering. Die beantwoordde de vraag toen met een investering van 2 miljoen euro. (Belga)

Duizenden vrijwilligers en jeugdwerkers hebben het afgelopen coronajaar opnieuw het beste van zichzelf gegeven om er te staan voor kinderen en jongeren, zeker die in een maatschappelijk kwetsbare context, zegt de Jeugdraad. Het budget voor jeugdorganisaties blijft echter al jaren schommelen rond 0,1 procent van de Vlaamse begroting. Daarom schreven 78 van de meer dan 100 jeugdorganisaties een beleidsnota, waarin ze hun ambities voor de periode 2022 tot en met 2025 verduidelijken en de nodige middelen vragen. Uit die beleidsnota's concludeert dat de Jeugdraad dat er 7 miljoen euro bovenop de huidige structurele middelen nodig is voor 2022-2025. "Nu ter plaatse blijven trappelen betekent in realiteit een achteruitgang", zegt Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. "Het is nu nodig om te investeren in kinderen en jongeren en in te spelen op de uitdagingen voor in het bijzonder kinderen en jongeren in kwetsbare situaties." De vraag naar extra middelen is niet nieuw. Ook in 2017, toen voor de beleidsnotaperiode 2018-2021, lanceerde de jeugsector exact dezelfde oproep naar de toenmalige Vlaamse regering. Die beantwoordde de vraag toen met een investering van 2 miljoen euro. (Belga)