Pikken we twee domeinen uit het kloeke, 44 bladzijden tellende memorandum die van uitzonderlijk belang zijn voor de jeugd: onderwijs en werk. Wat het eerste betreft, vraagt de Vlaamse Jeugdraad in zijn memorandum een onderwijssysteem op maat van alle kinderen en jongeren met gelijkwaardige onderwijskansen, oplossingen voor het vele zittenblijven en het watervalsysteem, sterke lerarenopleidingen, kwaliteitsvolle kinderopvang, en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Wat de kansen op degelijk werk aangaat, vraagt de Vlaamse Jeugdraad eerlijke wetgeving die jongeren niet discrimineert, een betere voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt, arbeidsbemiddeling die meer op maat is van jongeren, en het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt. Maar ook inzake gezondheid, mobiliteit, klimaat en asielwetgeving hebben de jongeren tal van eisen. Die staan in dat memorandum van bijna 50 bladzijden opgesomd. Zo pleit de Vlaamse Jeugdraad voor meer eerstelijnshulp bij jongeren. Voor extra budget voor het jeugdwerk, "5 miljoen om exact te zijn". Ook moeten gesloten terugkeercentra voor minderjarigen en hun gezinnen afgeschaft worden, vindt de Vlaamse Jeugdraad. En dan is er de vraag naar een substantiële toename van bos en natuur in Vlaanderen. En zo gaat de Sinterklaasverklaring verder, zo'n 163 beleidsadviezen lang, over alle thema's waar de jeugd van wakker ligt. Kinderen willen namelijk niet enkel een nieuwe step, ze vragen zich net zo goed af: "Waarom zeggen ze 'Je moet de planeet redden', maar maken ze dan elektrische auto's zo duur?" (Belga)

Pikken we twee domeinen uit het kloeke, 44 bladzijden tellende memorandum die van uitzonderlijk belang zijn voor de jeugd: onderwijs en werk. Wat het eerste betreft, vraagt de Vlaamse Jeugdraad in zijn memorandum een onderwijssysteem op maat van alle kinderen en jongeren met gelijkwaardige onderwijskansen, oplossingen voor het vele zittenblijven en het watervalsysteem, sterke lerarenopleidingen, kwaliteitsvolle kinderopvang, en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Wat de kansen op degelijk werk aangaat, vraagt de Vlaamse Jeugdraad eerlijke wetgeving die jongeren niet discrimineert, een betere voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt, arbeidsbemiddeling die meer op maat is van jongeren, en het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt. Maar ook inzake gezondheid, mobiliteit, klimaat en asielwetgeving hebben de jongeren tal van eisen. Die staan in dat memorandum van bijna 50 bladzijden opgesomd. Zo pleit de Vlaamse Jeugdraad voor meer eerstelijnshulp bij jongeren. Voor extra budget voor het jeugdwerk, "5 miljoen om exact te zijn". Ook moeten gesloten terugkeercentra voor minderjarigen en hun gezinnen afgeschaft worden, vindt de Vlaamse Jeugdraad. En dan is er de vraag naar een substantiële toename van bos en natuur in Vlaanderen. En zo gaat de Sinterklaasverklaring verder, zo'n 163 beleidsadviezen lang, over alle thema's waar de jeugd van wakker ligt. Kinderen willen namelijk niet enkel een nieuwe step, ze vragen zich net zo goed af: "Waarom zeggen ze 'Je moet de planeet redden', maar maken ze dan elektrische auto's zo duur?" (Belga)