Elk jaar verhuizen 21.900 mensen van Brussel naar Vlaanderen, terwijl er omgekeerd jaarlijks ongeveer 13.000 Vlamingen naar de hoofdstad trekken. Van de uitstromers is de helft getogen en geboren in de hoofdstad en is bijna een derde geboren in het buitenland. Het Bruxodus-onderzoek toont dat niet enkel de middenklasse Brussel verlaat, maar ook inwoners uit lagere sociale klasse. De belangrijkste redenen voor de stadsvlucht zijn de hoge woonlasten (35 pct), onveiligheid (34 pct), het gebrek aan groen (32 pct) en het gebrek een parkeerplaatsen (39 pct). De grote uitstroom betekent niet meteen een verarming voor Brussel, want de instromende Vlamingen zijn vaker hoogopgeleid en hebben daarom ook een betere positie op de arbeidsmarkt. Van de instromende Vlamingen bezit de helft een bachelor-of masterdiploma, terwijl dat onder de stadsverlaters maar een kwart is. De doorslaggevende reden voor verhuis naar de hoofdstad is de betere bereikbaarheid van het werk (81 pct), gevolgd door het socio-culturele leven (76 pct). "Brussel fungeert vaak als een springplank voor nieuwkomers. Die dynamiek moet de stad ook aanhouden want het zijn deze nieuwkomers die de meeste economische waarde creëren", zegt VUB-professor Rudi Janssens. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 300 instromers vanuit Vlaanderen en 650 vertrekkers uit Brussel (Belga)

Elk jaar verhuizen 21.900 mensen van Brussel naar Vlaanderen, terwijl er omgekeerd jaarlijks ongeveer 13.000 Vlamingen naar de hoofdstad trekken. Van de uitstromers is de helft getogen en geboren in de hoofdstad en is bijna een derde geboren in het buitenland. Het Bruxodus-onderzoek toont dat niet enkel de middenklasse Brussel verlaat, maar ook inwoners uit lagere sociale klasse. De belangrijkste redenen voor de stadsvlucht zijn de hoge woonlasten (35 pct), onveiligheid (34 pct), het gebrek aan groen (32 pct) en het gebrek een parkeerplaatsen (39 pct). De grote uitstroom betekent niet meteen een verarming voor Brussel, want de instromende Vlamingen zijn vaker hoogopgeleid en hebben daarom ook een betere positie op de arbeidsmarkt. Van de instromende Vlamingen bezit de helft een bachelor-of masterdiploma, terwijl dat onder de stadsverlaters maar een kwart is. De doorslaggevende reden voor verhuis naar de hoofdstad is de betere bereikbaarheid van het werk (81 pct), gevolgd door het socio-culturele leven (76 pct). "Brussel fungeert vaak als een springplank voor nieuwkomers. Die dynamiek moet de stad ook aanhouden want het zijn deze nieuwkomers die de meeste economische waarde creëren", zegt VUB-professor Rudi Janssens. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 300 instromers vanuit Vlaanderen en 650 vertrekkers uit Brussel (Belga)