Van de bevraagde Vlaamse automobilisten beoordeelt 65 procent de Vlaamse autosnelwegen als goed tot zeer goed op vlak van rijcomfort, waar dat in 2013 slechts 54 procent was. In Wallonië is minder dan de helft van de respondenten vandaag die mening toegedaan. Toch vinden de Vlamingen dat er inspanningen nodig zijn op vlak van zichtbaarheid en veiligheid op de autosnelwegen. Omdat sinds juli 2011 er in Vlaanderen minder verlichting op de snelwegen is, vraagt VAB dat de wegmarkeringen op een hoger niveau gebracht zouden worden (hogere reflectiewaarde), zodat ze 's avonds en 's nachts veel beter zichtbaar zouden zijn. Ook is er volgens VAB een inhaalbeweging nodig op vlak van zichtbaarheid bij regenweer. Die is in Nederland bijvoorbeeld veel beter, aangezien daar gebruikgemaakt wordt van een andere soort wegbedekking die water veel beter draineert. Bij onze noorderburen blijft de wegmarkering ook goed afleesbaar, terwijl die in België vaak onzichtbaar of afgesleten is. Doordat de aandacht prioritair naar de Vlaamse snelwegen gegaan is, zijn volgens VAB nu de secundaire wegen toe aan een inhaalbeweging qua onderhoud. Ook moet er daar bij herinrichtingen meer oog zijn voor rijcomfort. (Belga)

Van de bevraagde Vlaamse automobilisten beoordeelt 65 procent de Vlaamse autosnelwegen als goed tot zeer goed op vlak van rijcomfort, waar dat in 2013 slechts 54 procent was. In Wallonië is minder dan de helft van de respondenten vandaag die mening toegedaan. Toch vinden de Vlamingen dat er inspanningen nodig zijn op vlak van zichtbaarheid en veiligheid op de autosnelwegen. Omdat sinds juli 2011 er in Vlaanderen minder verlichting op de snelwegen is, vraagt VAB dat de wegmarkeringen op een hoger niveau gebracht zouden worden (hogere reflectiewaarde), zodat ze 's avonds en 's nachts veel beter zichtbaar zouden zijn. Ook is er volgens VAB een inhaalbeweging nodig op vlak van zichtbaarheid bij regenweer. Die is in Nederland bijvoorbeeld veel beter, aangezien daar gebruikgemaakt wordt van een andere soort wegbedekking die water veel beter draineert. Bij onze noorderburen blijft de wegmarkering ook goed afleesbaar, terwijl die in België vaak onzichtbaar of afgesleten is. Doordat de aandacht prioritair naar de Vlaamse snelwegen gegaan is, zijn volgens VAB nu de secundaire wegen toe aan een inhaalbeweging qua onderhoud. Ook moet er daar bij herinrichtingen meer oog zijn voor rijcomfort. (Belga)