Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, heeft de Gezinsbond een grote onlinebevraging georganiseerd over het gemeentebeleid. In totaal namen 9.832 gezinnen deel aan de enquête. Tachtig procent daarvan gaf aan globaal tevreden te zijn over het lokale gezinsbeleid. De gezinnen die deelnamen aan het onderzoek hechten het meest belang aan de school- en opvangmogelijkheden in hun gemeente. Daarna volgt "vrije tijd en samenleven", met "verkeer en mobiliteit" op de derde plaats. Maar waar de eerste twee onderwerpen nog hoge tevredenheidsscores halen, blijkt verkeersveiligheid een pijnpunt te zijn. Zo is de helft van de respondenten ontevreden over de maatregelen die worden genomen om wandelen of fietsen veiliger te maken. Zes op de tien ondervraagden zijn ontevreden over de organisatie van de verkeerscirculatie. "'Investeer in het verkeer' is een boodschap die duidelijk naar voren komt in dit onderzoek", zegt Christel Verhas, hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond. "Andere conclusies die we kunnen trekken, is dat de gemeenten beter moeten communiceren, meer aandacht moeten hebben voor de leefomgeving en voor voldoende ontplooiingskansen voor kinderen moeten zorgen." Met het onderzoek, dat niet representatief is, wilde de Gezinsbond nagaan wat er leeft bij de achterban. De resultaten per gemeente zullen nu worden doorgespeeld naar de lokale afdelingen. De bedoeling is dat die de gemeentebesturen ertoe aanzetten om hun beleid meer op de wensen van de gezinnen af te stemmen. (TIP)

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, heeft de Gezinsbond een grote onlinebevraging georganiseerd over het gemeentebeleid. In totaal namen 9.832 gezinnen deel aan de enquête. Tachtig procent daarvan gaf aan globaal tevreden te zijn over het lokale gezinsbeleid. De gezinnen die deelnamen aan het onderzoek hechten het meest belang aan de school- en opvangmogelijkheden in hun gemeente. Daarna volgt "vrije tijd en samenleven", met "verkeer en mobiliteit" op de derde plaats. Maar waar de eerste twee onderwerpen nog hoge tevredenheidsscores halen, blijkt verkeersveiligheid een pijnpunt te zijn. Zo is de helft van de respondenten ontevreden over de maatregelen die worden genomen om wandelen of fietsen veiliger te maken. Zes op de tien ondervraagden zijn ontevreden over de organisatie van de verkeerscirculatie. "'Investeer in het verkeer' is een boodschap die duidelijk naar voren komt in dit onderzoek", zegt Christel Verhas, hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond. "Andere conclusies die we kunnen trekken, is dat de gemeenten beter moeten communiceren, meer aandacht moeten hebben voor de leefomgeving en voor voldoende ontplooiingskansen voor kinderen moeten zorgen." Met het onderzoek, dat niet representatief is, wilde de Gezinsbond nagaan wat er leeft bij de achterban. De resultaten per gemeente zullen nu worden doorgespeeld naar de lokale afdelingen. De bedoeling is dat die de gemeentebesturen ertoe aanzetten om hun beleid meer op de wensen van de gezinnen af te stemmen. (TIP)