De Vlaamse Gebarentaal is geen officiële landstaal die erkend wordt door de grondwet, maar is wel een erkende minderheidstaal die wettelijke bescherming geniet in Vlaanderen. Op 26 april 2006 werd VGT officieel erkend door het Vlaams Parlement, na een petitie van Doof Actie Front en onder impuls van Doof Vlaanderen en Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens, die zelf doof is. Wallonië erkende de Frans-Belgische Gebarentaal reeds in 2003. "Onze maatschappij is erg auditief georganiseerd en er is weinig aandacht voor dove en slechthorende personen", zegt Helga Stevens, algemeen directeur van Doof Vlaanderen. "Met kleine aanpassingen is nochtans veel mogelijk: naast auditieve info op perrons ook visuele info voorzien, televisieprogramma's ondertitelen, ? dat helpt. Doofheid is een onzichtbare beperking en de impact hiervan op het dagelijkse functioneren wordt sterk onderschat. We zijn immers van alle geluid afgesneden of men neemt die geluiden slechts vervormd waar. Het heeft een impact op de taalverwerving, vandaar dat VGT zo belangrijk is." Doof Vlaanderen dringt al jarenlang aan bij de Vlaamse overheid en de Vlaamse minister van onderwijs om eindelijk werk te maken van een decretaal kader voor inclusieve klassen VGT en Nederlands voor dove kinderen, horende broers/zussen van dove kinderen, horende kinderen van dove ouders. "En waarom naast het Frans en Engels geen VGT op school?", vraagt Stevens zich af. Stevens meent dat het inzetten van tolken VGT-Nederlands een zeer belangrijke stap was bij de persconferenties na een Nationale Veiligheidsraad of Overlegcomité. Bij de contactopsporing werd pas in januari van dit jaar een persoon in dienst genomen die de VGT machtig is zodat dove mensen in VGT gecontacteerd kunnen worden. Om de erkenning van 15 jaar VGT te vieren, organiseert Doof Vlaanderen drie evenementen. Tot 2 mei wordt in het Gentse Museum Dr. Guislain de fototentoonstelling 'Doven Zien' gehouden. Vanaf 26 april staat de visuele poëziebundel 'Kijk! Poëzie' online op de website van Doof Vlaanderen. Op 26 april om 19 uur wordt via Facebook een webinar rond de verjaardag gehouden, met onder meer een quiz. Alle info via www.doof.vlaanderen (Belga)

De Vlaamse Gebarentaal is geen officiële landstaal die erkend wordt door de grondwet, maar is wel een erkende minderheidstaal die wettelijke bescherming geniet in Vlaanderen. Op 26 april 2006 werd VGT officieel erkend door het Vlaams Parlement, na een petitie van Doof Actie Front en onder impuls van Doof Vlaanderen en Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens, die zelf doof is. Wallonië erkende de Frans-Belgische Gebarentaal reeds in 2003. "Onze maatschappij is erg auditief georganiseerd en er is weinig aandacht voor dove en slechthorende personen", zegt Helga Stevens, algemeen directeur van Doof Vlaanderen. "Met kleine aanpassingen is nochtans veel mogelijk: naast auditieve info op perrons ook visuele info voorzien, televisieprogramma's ondertitelen, ? dat helpt. Doofheid is een onzichtbare beperking en de impact hiervan op het dagelijkse functioneren wordt sterk onderschat. We zijn immers van alle geluid afgesneden of men neemt die geluiden slechts vervormd waar. Het heeft een impact op de taalverwerving, vandaar dat VGT zo belangrijk is." Doof Vlaanderen dringt al jarenlang aan bij de Vlaamse overheid en de Vlaamse minister van onderwijs om eindelijk werk te maken van een decretaal kader voor inclusieve klassen VGT en Nederlands voor dove kinderen, horende broers/zussen van dove kinderen, horende kinderen van dove ouders. "En waarom naast het Frans en Engels geen VGT op school?", vraagt Stevens zich af. Stevens meent dat het inzetten van tolken VGT-Nederlands een zeer belangrijke stap was bij de persconferenties na een Nationale Veiligheidsraad of Overlegcomité. Bij de contactopsporing werd pas in januari van dit jaar een persoon in dienst genomen die de VGT machtig is zodat dove mensen in VGT gecontacteerd kunnen worden. Om de erkenning van 15 jaar VGT te vieren, organiseert Doof Vlaanderen drie evenementen. Tot 2 mei wordt in het Gentse Museum Dr. Guislain de fototentoonstelling 'Doven Zien' gehouden. Vanaf 26 april staat de visuele poëziebundel 'Kijk! Poëzie' online op de website van Doof Vlaanderen. Op 26 april om 19 uur wordt via Facebook een webinar rond de verjaardag gehouden, met onder meer een quiz. Alle info via www.doof.vlaanderen (Belga)