Het vermelde bedrag aan uitgekeerde fietsvergoedingen in het woon-werkverkeer heeft betrekking op de vergoedingen aan personeelsleden van entiteiten van de Vlaamse overheid die onder het toepassingsgebied van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) vallen. Ook het bedrag aan vergoedingen voor dienstverplaatsingen met fiets steeg in de periode 2010-2018 onafgebroken van 40,7 miljoen euro in 2010 tot 119,4 miljoen euro in 2018. De Vlaamse regering besliste op 1 maart 2019 principieel de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer ook toe te kennen bij het gebruik van de 'speed pedelec'. Volgens Homans kunnen reeds sinds 1 april 2019 personeelsleden die met deze tweewieler naar het werk komen een aanvraag indienen om deze vergoeding te bekomen. (Belga)

Het vermelde bedrag aan uitgekeerde fietsvergoedingen in het woon-werkverkeer heeft betrekking op de vergoedingen aan personeelsleden van entiteiten van de Vlaamse overheid die onder het toepassingsgebied van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) vallen. Ook het bedrag aan vergoedingen voor dienstverplaatsingen met fiets steeg in de periode 2010-2018 onafgebroken van 40,7 miljoen euro in 2010 tot 119,4 miljoen euro in 2018. De Vlaamse regering besliste op 1 maart 2019 principieel de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer ook toe te kennen bij het gebruik van de 'speed pedelec'. Volgens Homans kunnen reeds sinds 1 april 2019 personeelsleden die met deze tweewieler naar het werk komen een aanvraag indienen om deze vergoeding te bekomen. (Belga)