Sinds juli 2016 is het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid van kracht. Vlaanderen nam die bevoegdheid over van de federale overheid. De Vlaamse regering maakte bij de overname een einde aan het kluwen aan bestaande maatregelen en koos voor drie duidelijke doelgroepen: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Voor elk van die doelgroepen werden kortingen vastgelegd. Uit het eerste Jaarrapport Doelgroepenbeleid blijkt dat in totaal 198.000 werknemers gebruik maken van de kortingen. Die groep bestaat uit 144.000 55-plussers, 42.000 jongeren en ruim 12.000 personen met een arbeidshandicap. Uit het rapport blijkt onder meer dat het aantal laaggeschoolde jongeren die worden aangeworven met een doelgroepvermindering verdubbeld is ten opzichte van voorheen, toen de maatregel nog een federale bevoegdheid was. Voor die groep van laaggeschoolde jongeren daalt de loonkost ook met 13,3 procent. "Toch zien we dat de werkzaamheidsgraad van de laaggeschoolde jongeren nog ver onder het Vlaamse gemiddelde ligt en daarom zal ik bekijken of we het beleid voor hen nog kunnen versterken", zegt minister van Werk Philippe Muyters. De korting voor oudere werknemers gaat vooral naar werknemers tussen 55 en 59 jaar die al in dienst waren (zo'n 101.000 van de 141.000). De korting wordt een pak minder gebruikt om 55-plussers aan te werven (3.189). Vooral voor de aanwerving van 60-plussers wordt de premie amper gebruikt (minder dan 500). "De uitstroom naar werk van 55- tot 59-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, waardoor de werkzaamheidsgraad voor deze groep gestegen is tot bijna 70 procent", zegt minister Muyters. "De kloof met 60-plussers is dan weer groter geworden", erkent hij. "Ook voor hen wil ik daarom bekijken of we het beleid nog kunnen versterken." (Belga)

Sinds juli 2016 is het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid van kracht. Vlaanderen nam die bevoegdheid over van de federale overheid. De Vlaamse regering maakte bij de overname een einde aan het kluwen aan bestaande maatregelen en koos voor drie duidelijke doelgroepen: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Voor elk van die doelgroepen werden kortingen vastgelegd. Uit het eerste Jaarrapport Doelgroepenbeleid blijkt dat in totaal 198.000 werknemers gebruik maken van de kortingen. Die groep bestaat uit 144.000 55-plussers, 42.000 jongeren en ruim 12.000 personen met een arbeidshandicap. Uit het rapport blijkt onder meer dat het aantal laaggeschoolde jongeren die worden aangeworven met een doelgroepvermindering verdubbeld is ten opzichte van voorheen, toen de maatregel nog een federale bevoegdheid was. Voor die groep van laaggeschoolde jongeren daalt de loonkost ook met 13,3 procent. "Toch zien we dat de werkzaamheidsgraad van de laaggeschoolde jongeren nog ver onder het Vlaamse gemiddelde ligt en daarom zal ik bekijken of we het beleid voor hen nog kunnen versterken", zegt minister van Werk Philippe Muyters. De korting voor oudere werknemers gaat vooral naar werknemers tussen 55 en 59 jaar die al in dienst waren (zo'n 101.000 van de 141.000). De korting wordt een pak minder gebruikt om 55-plussers aan te werven (3.189). Vooral voor de aanwerving van 60-plussers wordt de premie amper gebruikt (minder dan 500). "De uitstroom naar werk van 55- tot 59-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, waardoor de werkzaamheidsgraad voor deze groep gestegen is tot bijna 70 procent", zegt minister Muyters. "De kloof met 60-plussers is dan weer groter geworden", erkent hij. "Ook voor hen wil ik daarom bekijken of we het beleid nog kunnen versterken." (Belga)