De Vlaamse regering kondigde bij haar start in 2019 aan dat ze werk wilde maken van een Canon van Vlaanderen. In het regeerakkoord is sprake van een door onafhankelijke experts vastgelegde 'lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen'. Die Canon zou dan zowel in het onderwijs als bij inburgeringstrajecten gebruikt worden.

Volgens minister Weyts zijn de uitgangspunten nu in meer detail vastgelegd. 'De Canon zal gaan over de geschiedenis en de cultuur van de regio die vandaag Vlaanderen is, met alle respect voor de territoriale verscheidenheid en de verschuivende grenzen die voorafgingen aan onze huidige natievorming', klinkt het.

Vlaanderen heeft alvast goed naar het Nederlandse voorbeeld gekeken. Daar werd in 2006 een Canon van Nederland opgesteld. Vlaanderen neemt alvast een aantal zaken over van de noorderburen. Zo zal Vlaanderen bijvoorbeeld ook werken met een onafhankelijke commissie, met thematische 'vensters' en met een periodieke evaluatie.

Historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven) zal de commissie voorzitten.

Concreet moet een onafhankelijke commissie tegen uiterlijk oktober 2022 klaar zijn met de uitwerking van de Canon. Historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven) zal de commissie voorzitten. Hij zal zelf de andere commissieleden mogen aanduiden. Die commissie mag maximaal negen leden tellen. De commissie beslist zelf over de werkwijze en over de eventuele betrokkenheid van externe deskundigen. Bedoeling is ook dat de Canon regelmatig tegen het licht wordt gehouden om op die manier in te spelen op veranderende inzichten.

Professor Gerard kijkt uit naar het werk van de commissie. 'Wat mij aantrekt in dit project is de mogelijkheid die het biedt om de kennis van het verleden zo breed mogelijk te delen', aldus professor Gerard.

Parallel met de samenstelling van de Canon wordt er ook gewerkt aan een wervende website. Die website moet ook helpen om de Canon te verspreiden bij het brede publiek.

'Dit wordt in alle opzichten een historische klus', zegt minister Weyts. 'Ons collectief geheugen gaat meer vorm krijgen in de komende jaren. Maar de Canon kan ook een prachtig vertrekpunt zijn voor een dialoog over Vlaanderen: een dialoog tussen alle Vlamingen, oude en nieuwe'.

De Vlaamse regering kondigde bij haar start in 2019 aan dat ze werk wilde maken van een Canon van Vlaanderen. In het regeerakkoord is sprake van een door onafhankelijke experts vastgelegde 'lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen'. Die Canon zou dan zowel in het onderwijs als bij inburgeringstrajecten gebruikt worden. Volgens minister Weyts zijn de uitgangspunten nu in meer detail vastgelegd. 'De Canon zal gaan over de geschiedenis en de cultuur van de regio die vandaag Vlaanderen is, met alle respect voor de territoriale verscheidenheid en de verschuivende grenzen die voorafgingen aan onze huidige natievorming', klinkt het. Vlaanderen heeft alvast goed naar het Nederlandse voorbeeld gekeken. Daar werd in 2006 een Canon van Nederland opgesteld. Vlaanderen neemt alvast een aantal zaken over van de noorderburen. Zo zal Vlaanderen bijvoorbeeld ook werken met een onafhankelijke commissie, met thematische 'vensters' en met een periodieke evaluatie. Concreet moet een onafhankelijke commissie tegen uiterlijk oktober 2022 klaar zijn met de uitwerking van de Canon. Historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven) zal de commissie voorzitten. Hij zal zelf de andere commissieleden mogen aanduiden. Die commissie mag maximaal negen leden tellen. De commissie beslist zelf over de werkwijze en over de eventuele betrokkenheid van externe deskundigen. Bedoeling is ook dat de Canon regelmatig tegen het licht wordt gehouden om op die manier in te spelen op veranderende inzichten. Professor Gerard kijkt uit naar het werk van de commissie. 'Wat mij aantrekt in dit project is de mogelijkheid die het biedt om de kennis van het verleden zo breed mogelijk te delen', aldus professor Gerard. Parallel met de samenstelling van de Canon wordt er ook gewerkt aan een wervende website. Die website moet ook helpen om de Canon te verspreiden bij het brede publiek. 'Dit wordt in alle opzichten een historische klus', zegt minister Weyts. 'Ons collectief geheugen gaat meer vorm krijgen in de komende jaren. Maar de Canon kan ook een prachtig vertrekpunt zijn voor een dialoog over Vlaanderen: een dialoog tussen alle Vlamingen, oude en nieuwe'.