De Vlaamse regering spekt ook in 2013 haar begroting met de verkoop van terreinen en gebouwen. De al eerder gebruikte begrotingsmaatregel kost echter het dubbele van wat hij opbrengt: zo'n 607 miljoen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het betreft de verkoop van terreinen en installaties van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat leverde in de periode 2010 tot en met 2013 netto 333,3 miljoen eenmalige inkomsten op voor de begroting. Volgens Lode Vereeck, fractieleider van LDD in het Vlaams Parlement, gaat het om een erg dure begrotingstruc. "In 2033 betalen we nog het begrotingsevenwicht van 2011 af", klinkt het. "We kopen hier installaties die al van ons waren, maar dan wel voor het dubbele van de prijs."

Concreet verkoopt de VMM vastgoed aan de waterzuiveraar Aquafin, dat buiten de Vlaamse begroting blijft. Aquafin leende daarvoor geld en recupereert dat via facturatie aan de drinkwatermaatschappijen. Om te beletten dat de waterfactuur voor de consument daardoor omhooggaat, moet de Vlaamse overheid tot in 2033 jaarlijks geld toestoppen aan de watermaatschappijen. Alles samen gaat het om 607,2 miljoen euro. Op het kabinet van de Vlaamse minister van Begroting, Philippe Muyters (N-VA), zegt men dat de aankoop van de gebouwen en installaties door Aquafin past in een consistente bedrijfsvoering: "Aquafin beheerde de installaties die het koopt al." Over de nieuwe aankopen in de loop van dit jaar zegt woordvoerder Thomas Pollet dat die er komen op vraag van Aquafin zelf. (Belga/SD)

De Vlaamse regering spekt ook in 2013 haar begroting met de verkoop van terreinen en gebouwen. De al eerder gebruikte begrotingsmaatregel kost echter het dubbele van wat hij opbrengt: zo'n 607 miljoen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad. Het betreft de verkoop van terreinen en installaties van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat leverde in de periode 2010 tot en met 2013 netto 333,3 miljoen eenmalige inkomsten op voor de begroting. Volgens Lode Vereeck, fractieleider van LDD in het Vlaams Parlement, gaat het om een erg dure begrotingstruc. "In 2033 betalen we nog het begrotingsevenwicht van 2011 af", klinkt het. "We kopen hier installaties die al van ons waren, maar dan wel voor het dubbele van de prijs." Concreet verkoopt de VMM vastgoed aan de waterzuiveraar Aquafin, dat buiten de Vlaamse begroting blijft. Aquafin leende daarvoor geld en recupereert dat via facturatie aan de drinkwatermaatschappijen. Om te beletten dat de waterfactuur voor de consument daardoor omhooggaat, moet de Vlaamse overheid tot in 2033 jaarlijks geld toestoppen aan de watermaatschappijen. Alles samen gaat het om 607,2 miljoen euro. Op het kabinet van de Vlaamse minister van Begroting, Philippe Muyters (N-VA), zegt men dat de aankoop van de gebouwen en installaties door Aquafin past in een consistente bedrijfsvoering: "Aquafin beheerde de installaties die het koopt al." Over de nieuwe aankopen in de loop van dit jaar zegt woordvoerder Thomas Pollet dat die er komen op vraag van Aquafin zelf. (Belga/SD)