De Meyer benadrukte eerder deze week dat de Vlaamse regering bij haar inspanningen rond schoolcapaciteit niet enkel oog mocht hebben voor Antwerpen en dat ook het probleem van de reguliere wachtlijsten voor de scholenbouw niet mocht vergeten worden. Volgens De Meyer is de regering tegemoet gekomen aan die verwachtingen. "Dit jaar wordt 46,4 miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien, volgend jaar is dat 60 miljoen. Telkens gaat de helft van de bijkomende middelen naar het wegwerken van de reguliere wachtlijst", aldus De Meyer. De CD&V'er spreekt van "een belangrijk signaal voor de vele scholen die ruim 10 jaar geleden een bouwdossier indienden". "De inhaalbeweging is hiermee zeker niet rond, maar het feit dat de overheid de helft van de extra inspanning specifiek voor de wachtlijst reserveert, en de andere helft koppelt aan objectieve capaciteitscriteria, is hoopgevend. Het haalt het dossier uit het partijpolitieke getouwtrek", aldus De Meyer. (MUA)

De Meyer benadrukte eerder deze week dat de Vlaamse regering bij haar inspanningen rond schoolcapaciteit niet enkel oog mocht hebben voor Antwerpen en dat ook het probleem van de reguliere wachtlijsten voor de scholenbouw niet mocht vergeten worden. Volgens De Meyer is de regering tegemoet gekomen aan die verwachtingen. "Dit jaar wordt 46,4 miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien, volgend jaar is dat 60 miljoen. Telkens gaat de helft van de bijkomende middelen naar het wegwerken van de reguliere wachtlijst", aldus De Meyer. De CD&V'er spreekt van "een belangrijk signaal voor de vele scholen die ruim 10 jaar geleden een bouwdossier indienden". "De inhaalbeweging is hiermee zeker niet rond, maar het feit dat de overheid de helft van de extra inspanning specifiek voor de wachtlijst reserveert, en de andere helft koppelt aan objectieve capaciteitscriteria, is hoopgevend. Het haalt het dossier uit het partijpolitieke getouwtrek", aldus De Meyer. (MUA)