Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als mogelijke inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Ditmaal leverde de administratie een document af van meer dan 80 pagina's, opgedeeld in drie luiken: een luik over de vier grootste uitdagingen (klimaat, sociale inclusie, kenniseconomie en arbeidsmarkt, innovatie en digitalisering), een luik over de rol van de overheid zelf en een luik met voorstellen voor wat de regering moet doen om de langetermijndoelstellingen (Visie 2050) te halen.

Wat de vier grote uitdagingen betreft, springen zeker de klimaatvoorstellen in het oog. Zo wil de administratie de overstap naar een circulaire economie versnellen. Tegen 2025 moeten alle verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn. Tegen 2030 moet onze materialenvoetafdruk 30 procent lager liggen en door een circulair voedingssysteem moet ook het voedselverlies tegen 2025 met 30 procent omlaag. De administratie pleit ook voor de invoering van een koolstofheffing. Op die manier zouden fossiele brandstoffen zwaarder belast worden dan duurzame alternatieven. 'We werken een CO2-taks op Belgisch of Vlaams niveau uit en voeren die nog deze regeerperiode in', staat er.

En terwijl het rekeningrijden voor personenwagens tijdens de verkiezingscampagne van tafel leek geveegd, wil de administratie dat systeem toch graag opnieuw op tafel leggen. 'We engageren reizigers en ondernemingen om hun verplaatsings- en vervoersgedrag te veranderen. Daarvoor geven we een duidelijk prijssignaal door rekeningrijden voor (bestel)wagens in te voeren (met een tarief dat leidt tot vergroening en een vermindering van het aantal kilometer over de weg)', luidt het.

Als Vlaanderen de boot als innovatieve en digitale topregio niet wil missen, moet het blijven investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De vorige Vlaamse regering deed al een forse inspanningen op dat vlak, maar deze legislatuur is er een 'bijkomende inspanning' nodig van naar schatting 500 miljoen euro.

Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als mogelijke inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Ditmaal leverde de administratie een document af van meer dan 80 pagina's, opgedeeld in drie luiken: een luik over de vier grootste uitdagingen (klimaat, sociale inclusie, kenniseconomie en arbeidsmarkt, innovatie en digitalisering), een luik over de rol van de overheid zelf en een luik met voorstellen voor wat de regering moet doen om de langetermijndoelstellingen (Visie 2050) te halen. Wat de vier grote uitdagingen betreft, springen zeker de klimaatvoorstellen in het oog. Zo wil de administratie de overstap naar een circulaire economie versnellen. Tegen 2025 moeten alle verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn. Tegen 2030 moet onze materialenvoetafdruk 30 procent lager liggen en door een circulair voedingssysteem moet ook het voedselverlies tegen 2025 met 30 procent omlaag. De administratie pleit ook voor de invoering van een koolstofheffing. Op die manier zouden fossiele brandstoffen zwaarder belast worden dan duurzame alternatieven. 'We werken een CO2-taks op Belgisch of Vlaams niveau uit en voeren die nog deze regeerperiode in', staat er. En terwijl het rekeningrijden voor personenwagens tijdens de verkiezingscampagne van tafel leek geveegd, wil de administratie dat systeem toch graag opnieuw op tafel leggen. 'We engageren reizigers en ondernemingen om hun verplaatsings- en vervoersgedrag te veranderen. Daarvoor geven we een duidelijk prijssignaal door rekeningrijden voor (bestel)wagens in te voeren (met een tarief dat leidt tot vergroening en een vermindering van het aantal kilometer over de weg)', luidt het. Als Vlaanderen de boot als innovatieve en digitale topregio niet wil missen, moet het blijven investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De vorige Vlaamse regering deed al een forse inspanningen op dat vlak, maar deze legislatuur is er een 'bijkomende inspanning' nodig van naar schatting 500 miljoen euro.