Het Vlaams Parlement stemt wellicht deze maand nog over de organisatie van pleegzorg. Het is de bedoeling om te komen tot een fusie van de zorg voor zowel kinderen en jongeren als voor personen met een handicap. Maar het Vlaams Welzijnsverbond kan zich niet achter dat voorstel scharen. Er wordt onder meer aangeklaagd dat het decreet ingaat tegen een aantal tendensen, zoals de multifunctionele centra in de Bijzondere Jeugdbijstand en de zorgvernieuwing voor personen met een handicap. "Door het decreet dreigt pleegzorg geïsoleerd te worden van deze tendensen. Waar dit in de Bijzondere Jeugdbijstand nog kan opgelost worden via goede samenwerkingsverbanden, lijkt dit problematisch te worden voor meerderjarige personen met een handicap. Daarom pleiten we ervoor om de zorg voor meerderjarige personen met een handicap uit het decreet pleegzorg te houden", stelt het Vlaams Welzijnsverbond. Ook vreest de organisatie dat de beoogde fusionering tot één dienst per provincie praktische problemen met zich mee zal brengen, omdat diensten nu vaak een werkingsgebied hebben dat de provinciegrenzen overschrijdt. "Ook voor de pleegzorgers is dit geen goede zaak: zij zullen zich moeten richten tot die éne provinciale dienst en als het daar niet 'klikt' of er meningsverschillen opduiken, zullen ze hun pleegzorgdromen mogen opbergen." Ten slotte wordt aangeklaagd dat de verplichte fusionering ingaat tegen het vrij initiatief en de vrijheid van vereniging. "Een fusie kan enkel wanneer initiatiefnemers daar samen voor kiezen", luidt het. (MUA)

Het Vlaams Parlement stemt wellicht deze maand nog over de organisatie van pleegzorg. Het is de bedoeling om te komen tot een fusie van de zorg voor zowel kinderen en jongeren als voor personen met een handicap. Maar het Vlaams Welzijnsverbond kan zich niet achter dat voorstel scharen. Er wordt onder meer aangeklaagd dat het decreet ingaat tegen een aantal tendensen, zoals de multifunctionele centra in de Bijzondere Jeugdbijstand en de zorgvernieuwing voor personen met een handicap. "Door het decreet dreigt pleegzorg geïsoleerd te worden van deze tendensen. Waar dit in de Bijzondere Jeugdbijstand nog kan opgelost worden via goede samenwerkingsverbanden, lijkt dit problematisch te worden voor meerderjarige personen met een handicap. Daarom pleiten we ervoor om de zorg voor meerderjarige personen met een handicap uit het decreet pleegzorg te houden", stelt het Vlaams Welzijnsverbond. Ook vreest de organisatie dat de beoogde fusionering tot één dienst per provincie praktische problemen met zich mee zal brengen, omdat diensten nu vaak een werkingsgebied hebben dat de provinciegrenzen overschrijdt. "Ook voor de pleegzorgers is dit geen goede zaak: zij zullen zich moeten richten tot die éne provinciale dienst en als het daar niet 'klikt' of er meningsverschillen opduiken, zullen ze hun pleegzorgdromen mogen opbergen." Ten slotte wordt aangeklaagd dat de verplichte fusionering ingaat tegen het vrij initiatief en de vrijheid van vereniging. "Een fusie kan enkel wanneer initiatiefnemers daar samen voor kiezen", luidt het. (MUA)