Sinds de regionalisering van de bevoegdheid in 2003 zijn de gewesten in ons land bevoegd voor buitenlandse wapenhandel. Tot nu toe voerde Vlaanderen haar beleid op basis van de oude federale wet van 1991. Pogingen tijdens de vorige legislatuur om tot een eigen decreet te komen, draaiden op niets uit. Het decreet brengt vooral belangrijke wijzigingen met zich mee voor de wapenhandel binnen de EU, omdat het een Europese Richtlijn omzet die de handel in militair materieel binnen de Unie grotendeels liberaliseert. Daardoor wordt het voor de Vlaamse defensiegerelateerde industrie een stuk eenvoudiger om militaire producten uit te voeren naar een andere EU-lidstaat. Voor wapenhandel buiten de EU blijven individuele vergunningen de norm. Voor de beoordeling van vergunningsvragen zijn 8 gemeenschappelijke Europese criteria ingeschreven in het decreet, zoals respect voor mensenrechten, interne spanningen en regionale stabiliteit. Daarnaast stelt het decreet 3 extra criteria voorop: de belangen van Vlaanderen en België, de houding tegenover de doodstraf en het inzetten van kindsoldaten. Bij elke vergunningsaanvraag moeten de criteria voor wapenexport afgewogen worden met het eindgebruik van het militair materieel voor ogen. Het Vlaams Vredesinstituut is over het algemeen tevreden over het goedgekeurde wapenhandeldecreet: het bevat de elementen om tot een evenwicht te komen tussen economische, ethische en veiligheidsbelangen. "Adviezen die het Vredesinstituut over dit decreet uitbracht werden in grote lijnen gevolgd", zegt directeur Tomas Baum, directeur van het Vredesinstituut, "veel zal nu echter afhangen van de manier waarop het decreet in de praktijk wordt toegepast". (KAV)

Sinds de regionalisering van de bevoegdheid in 2003 zijn de gewesten in ons land bevoegd voor buitenlandse wapenhandel. Tot nu toe voerde Vlaanderen haar beleid op basis van de oude federale wet van 1991. Pogingen tijdens de vorige legislatuur om tot een eigen decreet te komen, draaiden op niets uit. Het decreet brengt vooral belangrijke wijzigingen met zich mee voor de wapenhandel binnen de EU, omdat het een Europese Richtlijn omzet die de handel in militair materieel binnen de Unie grotendeels liberaliseert. Daardoor wordt het voor de Vlaamse defensiegerelateerde industrie een stuk eenvoudiger om militaire producten uit te voeren naar een andere EU-lidstaat. Voor wapenhandel buiten de EU blijven individuele vergunningen de norm. Voor de beoordeling van vergunningsvragen zijn 8 gemeenschappelijke Europese criteria ingeschreven in het decreet, zoals respect voor mensenrechten, interne spanningen en regionale stabiliteit. Daarnaast stelt het decreet 3 extra criteria voorop: de belangen van Vlaanderen en België, de houding tegenover de doodstraf en het inzetten van kindsoldaten. Bij elke vergunningsaanvraag moeten de criteria voor wapenexport afgewogen worden met het eindgebruik van het militair materieel voor ogen. Het Vlaams Vredesinstituut is over het algemeen tevreden over het goedgekeurde wapenhandeldecreet: het bevat de elementen om tot een evenwicht te komen tussen economische, ethische en veiligheidsbelangen. "Adviezen die het Vredesinstituut over dit decreet uitbracht werden in grote lijnen gevolgd", zegt directeur Tomas Baum, directeur van het Vredesinstituut, "veel zal nu echter afhangen van de manier waarop het decreet in de praktijk wordt toegepast". (KAV)