De wateroverlast van de voorbije dagen leidt tot communautair gekibbel. Waals minister-president Rudy Demotte (PS) kloeg dinsdag over de slechte informatiedoorstroming tussen Vlaanderen en Wallonië, maar volgens zijn Vlaamse collega Kris Peeters (CD&V) klopt dat niet. Dinsdagavond streken ze de plooien glad.

Demotte maakte dinsdagochtend zijn beklag op de RTBF-radio. Volgens hem moest hij zondag contact opnemen met Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken in de federale regering, om te vragen of het sas in Lembeek, dat op Vlaams grondgebied ligt, al dan niet opengezet moest worden.

Uiteindelijk hebben de experts samen beslist om dat niet te doen. Maar ze hadden dat overleg spontaan moeten doen, zonder tussenkomst van de politiek, aldus Demotte. Hij concludeert dat de doorstroming van de informatie niet goed verloopt.

'Communautaire spelletjes'

Hij kreeg even later lik op stuk van zijn Vlaamse evenknie Kris Peeters, die de 'communautaire spelletjes' van Demotte betreurt. Volgens hem blijkt uit de verslagen van Waterwegen en Zeekanaal en van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant dat de communicatie wel goed is verlopen.

Beide instanties bevestigden dat. De Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte ontkende dinsdag dat er onvoldoende doorstroming van informatie tussen Vlaams- en Waals-Brabant is geweest.

Ook Johan Laurent van Waterwegen en Zeekanaal bestempelde de samenwerking tussen de verschillende beheerders van het kanaal tussen Charleroi en de Schelde als goed.

Crevits: experts werkten goed samen

Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), die bevoegd is voor waterwegen, verklaarde dinsdagavond dat de Vlaamse experts van Waterwegen en Zeekanaal heel goed hebben samengewerkt met hun Waalse en Brusselse collega's.

Crevits zei dat na overleg met de experts. 'De ingenieur van Waterwegen en Zeekanaal die op zondag de situatie opvolgde, heeft me persoonlijk verzekerd dat de samenwerking met de
ambtenaren van de andere gewesten uitstekend verliep. We begrijpen de opmerkingen van Demotte dan ook helemaal niet', aldus de minister.

Om overstromingen langs het kanaal Brussel-Charleroi in de toekomst te vermijden, gaan de Vlaamse instellingen wel bekijken of er extra buffercapaciteit gecreëerd kan worden tussen Itter en Lembeek en in de zone tussen de Zenne en het kanaal.

Maar in verband met de wateroverlast in de Denderstreek weerlegt Crevits de kritiek van onder meer Open VLD dat de Dender al lang
uitgebaggerd had moeten zijn. Volgens haar zou baggeren daar niets uitgehaald hebben. Wat er wel moet gebeuren volgens de minister is de afvoercapaciteit vergroten door nieuwe stuwen te plaatsen.

Demotte en Peeters strijken plooien glad

Vlaams minister-president Kris Peeters meldde dinsdagavond dat hij contact heeft gehad met zijn Waalse collega Rudy Demotte en dat tijdens dat gesprek de discussie over de communicatie rond de wateroverlast is uitgeklaard.

Volgens Peeters heeft Demotte erkend dat er goed is samengewerkt tussen de sluiswachters en bevestigde hij dat het niet de bedoeling was om kritiek te hebben op de mensen die op het terrein goed hebben samengewerkt. Er is afgesproken om
de samenwerking nog te versterken, aldus Peeters.

De wateroverlast van de voorbije dagen leidt tot communautair gekibbel. Waals minister-president Rudy Demotte (PS) kloeg dinsdag over de slechte informatiedoorstroming tussen Vlaanderen en Wallonië, maar volgens zijn Vlaamse collega Kris Peeters (CD&V) klopt dat niet. Dinsdagavond streken ze de plooien glad.Demotte maakte dinsdagochtend zijn beklag op de RTBF-radio. Volgens hem moest hij zondag contact opnemen met Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken in de federale regering, om te vragen of het sas in Lembeek, dat op Vlaams grondgebied ligt, al dan niet opengezet moest worden. Uiteindelijk hebben de experts samen beslist om dat niet te doen. Maar ze hadden dat overleg spontaan moeten doen, zonder tussenkomst van de politiek, aldus Demotte. Hij concludeert dat de doorstroming van de informatie niet goed verloopt. 'Communautaire spelletjes'Hij kreeg even later lik op stuk van zijn Vlaamse evenknie Kris Peeters, die de 'communautaire spelletjes' van Demotte betreurt. Volgens hem blijkt uit de verslagen van Waterwegen en Zeekanaal en van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant dat de communicatie wel goed is verlopen. Beide instanties bevestigden dat. De Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte ontkende dinsdag dat er onvoldoende doorstroming van informatie tussen Vlaams- en Waals-Brabant is geweest. Ook Johan Laurent van Waterwegen en Zeekanaal bestempelde de samenwerking tussen de verschillende beheerders van het kanaal tussen Charleroi en de Schelde als goed.Crevits: experts werkten goed samenVlaams minister Hilde Crevits (CD&V), die bevoegd is voor waterwegen, verklaarde dinsdagavond dat de Vlaamse experts van Waterwegen en Zeekanaal heel goed hebben samengewerkt met hun Waalse en Brusselse collega's. Crevits zei dat na overleg met de experts. 'De ingenieur van Waterwegen en Zeekanaal die op zondag de situatie opvolgde, heeft me persoonlijk verzekerd dat de samenwerking met de ambtenaren van de andere gewesten uitstekend verliep. We begrijpen de opmerkingen van Demotte dan ook helemaal niet', aldus de minister.Om overstromingen langs het kanaal Brussel-Charleroi in de toekomst te vermijden, gaan de Vlaamse instellingen wel bekijken of er extra buffercapaciteit gecreëerd kan worden tussen Itter en Lembeek en in de zone tussen de Zenne en het kanaal. Maar in verband met de wateroverlast in de Denderstreek weerlegt Crevits de kritiek van onder meer Open VLD dat de Dender al lang uitgebaggerd had moeten zijn. Volgens haar zou baggeren daar niets uitgehaald hebben. Wat er wel moet gebeuren volgens de minister is de afvoercapaciteit vergroten door nieuwe stuwen te plaatsen.Demotte en Peeters strijken plooien glad Vlaams minister-president Kris Peeters meldde dinsdagavond dat hij contact heeft gehad met zijn Waalse collega Rudy Demotte en dat tijdens dat gesprek de discussie over de communicatie rond de wateroverlast is uitgeklaard.Volgens Peeters heeft Demotte erkend dat er goed is samengewerkt tussen de sluiswachters en bevestigde hij dat het niet de bedoeling was om kritiek te hebben op de mensen die op het terrein goed hebben samengewerkt. Er is afgesproken om de samenwerking nog te versterken, aldus Peeters.