Het ontwerp voorziet in de organisatie in 2018 van een nieuwe aangifteperiode voor illegale wapens. Bezitters van die wapens kunnen daarbij een 'amnestie' krijgen: de mogelijkheid om, zonder vervolging, hun wapen in te leveren bij de politie, te laten neutraliseren, over te dragen aan een legale wapenbezitter, of er zelf een vergunning voor aan te vragen. Het Vredesinstituut schaart zich achter dat initiatief omdat zo 'zwarte' wapens naar het witte circuit gebracht worden, waardoor de controle toeneemt. Problematisch vindt het Vredesinstituut wel dat legale vuurwapenbezitters hun eventuele illegale wapens kunnen witwassen door er een vergunning voor aan te vragen: "Met die bepaling beloont de regering personen die jarenlang bewust wapens hebben achtergehouden." Het Vredesinstituut vindt ook het einde van de vrije verkoop van vuurwapenladers goed in het licht van de strijd tegen het terrorisme. Dat betekent dat in de toekomst enkel personen met een vergunning voor het bijbehorend vuurwapen nog zulke laders kunnen kopen. Een vergunningsplicht voor het bezit van de laders biedt volgens het Vredesinstituut weinig toegevoegde waarde. Het vindt voorts dat de voorgestelde versoepeling van de regels voor het uitlenen van vuurwapens de opspoorbaarheid van vuurwapens uitholt en het risico op misbruik verhoogt. Het Vredesinstituut wijst er ten slotte op dat enkele bekende knelpunten niet zijn opgenomen in het wetsontwerp: het strafbaar stellen van pogingen tot inbreuken op de wapenwet, en het verplichte medische attest bij de vijfjaarlijkse controle van wapenvergunningen. (Belga)

Het ontwerp voorziet in de organisatie in 2018 van een nieuwe aangifteperiode voor illegale wapens. Bezitters van die wapens kunnen daarbij een 'amnestie' krijgen: de mogelijkheid om, zonder vervolging, hun wapen in te leveren bij de politie, te laten neutraliseren, over te dragen aan een legale wapenbezitter, of er zelf een vergunning voor aan te vragen. Het Vredesinstituut schaart zich achter dat initiatief omdat zo 'zwarte' wapens naar het witte circuit gebracht worden, waardoor de controle toeneemt. Problematisch vindt het Vredesinstituut wel dat legale vuurwapenbezitters hun eventuele illegale wapens kunnen witwassen door er een vergunning voor aan te vragen: "Met die bepaling beloont de regering personen die jarenlang bewust wapens hebben achtergehouden." Het Vredesinstituut vindt ook het einde van de vrije verkoop van vuurwapenladers goed in het licht van de strijd tegen het terrorisme. Dat betekent dat in de toekomst enkel personen met een vergunning voor het bijbehorend vuurwapen nog zulke laders kunnen kopen. Een vergunningsplicht voor het bezit van de laders biedt volgens het Vredesinstituut weinig toegevoegde waarde. Het vindt voorts dat de voorgestelde versoepeling van de regels voor het uitlenen van vuurwapens de opspoorbaarheid van vuurwapens uitholt en het risico op misbruik verhoogt. Het Vredesinstituut wijst er ten slotte op dat enkele bekende knelpunten niet zijn opgenomen in het wetsontwerp: het strafbaar stellen van pogingen tot inbreuken op de wapenwet, en het verplichte medische attest bij de vijfjaarlijkse controle van wapenvergunningen. (Belga)