België wordt internationaal beschouwd als een draaischijf voor illegale vuurwapens in Europa. Bij recente terroristische aanslagen werd België als bronland voor de gebruikte wapens genoemd. Maar niemand kan een betrouwbare schatting maken van het aantal illegale vuurwapens. Het is zelfs onmogelijk om te zeggen hoeveel vuurwapens er jaarlijks in beslag worden genomen door de Belgische politie, laat staan welke types wapens, hun oorsprong of de context waarin ze in beslag werden genomen. Dat gebrek aan basisinformatie over illegale vuurwapens bemoeilijkt het ontwikkelen van gerichte maatregelen. Om een beter zicht te krijgen op het probleem, is het belangrijk om informatie over inbeslagnames van illegale wapens te centraliseren en de opgerolde netwerken te analyseren. De betrokken diensten hebben daarvoor nood aan meer mensen en meer analysecapaciteit. Daarnaast moet het gebruik van telefoontaps en infiltratie bij de strijd tegen wapenzwendel nog wettelijk geregeld worden. Tot slot moeten de gewestelijke controlediensten toegang krijgen tot het federale Centraal Wapenregister (CWR). "Naast deze nationale initiatieven, zou het goed zijn dat België ook een voortrekkersrol opneemt op Europees niveau", zegt Tomas Baum. "Illegale vuurwapenhandel is immers bij uitstek een fenomeen dat geen grenzen kent." (Belga)

België wordt internationaal beschouwd als een draaischijf voor illegale vuurwapens in Europa. Bij recente terroristische aanslagen werd België als bronland voor de gebruikte wapens genoemd. Maar niemand kan een betrouwbare schatting maken van het aantal illegale vuurwapens. Het is zelfs onmogelijk om te zeggen hoeveel vuurwapens er jaarlijks in beslag worden genomen door de Belgische politie, laat staan welke types wapens, hun oorsprong of de context waarin ze in beslag werden genomen. Dat gebrek aan basisinformatie over illegale vuurwapens bemoeilijkt het ontwikkelen van gerichte maatregelen. Om een beter zicht te krijgen op het probleem, is het belangrijk om informatie over inbeslagnames van illegale wapens te centraliseren en de opgerolde netwerken te analyseren. De betrokken diensten hebben daarvoor nood aan meer mensen en meer analysecapaciteit. Daarnaast moet het gebruik van telefoontaps en infiltratie bij de strijd tegen wapenzwendel nog wettelijk geregeld worden. Tot slot moeten de gewestelijke controlediensten toegang krijgen tot het federale Centraal Wapenregister (CWR). "Naast deze nationale initiatieven, zou het goed zijn dat België ook een voortrekkersrol opneemt op Europees niveau", zegt Tomas Baum. "Illegale vuurwapenhandel is immers bij uitstek een fenomeen dat geen grenzen kent." (Belga)