'Er is een groeiende Europese consensus en praktijk om veel kritischer en terughoudender te zijn in het toestaan van wapenexport naar Saoedi-Arabië, maar het Waals Gewest lijkt hier eerder een uitzondering te zijn', stelt onderzoeker Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut. 'De Waalse defensie-industrie, en dan met name FN Herstal, is al sinds het einde van de jaren tachtig nauw verbonden met Saoedi-Arabië. Hierdoor is een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan die niet zo eenvoudig te doorbreken is.'

Uit het jaarverslag van de EU blijkt dat België met een vergunde wapenuitvoer van 1,16 miljard euro in 2018 de achtste plaats bekleedt, na de grote vijf (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk), Polen en Oostenrijk. Voor ons land gaat het vooral om vuurwapens, munitie en (onderdelen voor) gepantserde voertuigen en vliegtuigen. Het overgrote deel van de Belgische wapenexport gebeurde vanuit Wallonië. Sinds 2016 is het aantal Europese wapenuitvoerders naar Saoedi-Arabië stelselmatig afgenomen.

Vorig jaar waren er maar vijf EU-lidstaten met een substantiële uitvoer naar het land. Naast België ging het om Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Bulgarije. Naar aanleiding van de zaak-Khashoggi eind 2018 heeft Duitsland bovendien een feitelijk wapenembargo op Saoedi-Arabië ingesteld. De Belgische uitvoer naar Saoedi-Arabië gebeurt uitsluitend vanuit Wallonië en bestond vooral uit vuurwapens.

Met een vergunde export van vuurwapens van 196 miljoen euro in 2018 is het Waalse Gewest veruit de belangrijkste EU-leverancier van vuurwapens aan Saoedi-Arabië. Volgens het Vlaams Vredesinstituut gebeurde 75% van alle vuurwapenuitvoer vanuit de EU naar het Saoedische regime vanuit Wallonië. Naast België keurde enkel Bulgarije in 2018 een substantiële uitvoer van vuurwapens naar Saoedi-Arabië goed.

'Er is een groeiende Europese consensus en praktijk om veel kritischer en terughoudender te zijn in het toestaan van wapenexport naar Saoedi-Arabië, maar het Waals Gewest lijkt hier eerder een uitzondering te zijn', stelt onderzoeker Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut. 'De Waalse defensie-industrie, en dan met name FN Herstal, is al sinds het einde van de jaren tachtig nauw verbonden met Saoedi-Arabië. Hierdoor is een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan die niet zo eenvoudig te doorbreken is.' Uit het jaarverslag van de EU blijkt dat België met een vergunde wapenuitvoer van 1,16 miljard euro in 2018 de achtste plaats bekleedt, na de grote vijf (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk), Polen en Oostenrijk. Voor ons land gaat het vooral om vuurwapens, munitie en (onderdelen voor) gepantserde voertuigen en vliegtuigen. Het overgrote deel van de Belgische wapenexport gebeurde vanuit Wallonië. Sinds 2016 is het aantal Europese wapenuitvoerders naar Saoedi-Arabië stelselmatig afgenomen. Vorig jaar waren er maar vijf EU-lidstaten met een substantiële uitvoer naar het land. Naast België ging het om Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Bulgarije. Naar aanleiding van de zaak-Khashoggi eind 2018 heeft Duitsland bovendien een feitelijk wapenembargo op Saoedi-Arabië ingesteld. De Belgische uitvoer naar Saoedi-Arabië gebeurt uitsluitend vanuit Wallonië en bestond vooral uit vuurwapens. Met een vergunde export van vuurwapens van 196 miljoen euro in 2018 is het Waalse Gewest veruit de belangrijkste EU-leverancier van vuurwapens aan Saoedi-Arabië. Volgens het Vlaams Vredesinstituut gebeurde 75% van alle vuurwapenuitvoer vanuit de EU naar het Saoedische regime vanuit Wallonië. Naast België keurde enkel Bulgarije in 2018 een substantiële uitvoer van vuurwapens naar Saoedi-Arabië goed.