Bij de overheveling van de bevoegdheid dierenwelzijn van federaal niveau naar Vlaanderen (2014) besliste Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het ritueel slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf 2015 te verbieden. Moslims konden sindsdien enkel nog rituele slachtingen uitvoeren in de erkende slachthuizen. De beslissing van de minister werd juridisch aangevochten. Verschillende moslimorganisaties en koepelorganisaties van moskeeën trokken naar de rechter. Volgens hen vormde de verplichting namelijk een inperking van hun godsdienstvrijheid. De Belgische rechter legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie. Dat Hof oordeelt nu dat de beslissing om enkel nog onverdoofde slachtingen toe te laten in erkende slachthuizen niet strijdig is met de vrijheid van godsdienst. Meer zelfs, door het verbod op rituele slachtingen op tijdelijke slachtvloeren heeft de Vlaamse overheid rekening gehouden met de essentiële Europese regels rond dierenwelzijn. (Belga)

Bij de overheveling van de bevoegdheid dierenwelzijn van federaal niveau naar Vlaanderen (2014) besliste Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het ritueel slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf 2015 te verbieden. Moslims konden sindsdien enkel nog rituele slachtingen uitvoeren in de erkende slachthuizen. De beslissing van de minister werd juridisch aangevochten. Verschillende moslimorganisaties en koepelorganisaties van moskeeën trokken naar de rechter. Volgens hen vormde de verplichting namelijk een inperking van hun godsdienstvrijheid. De Belgische rechter legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie. Dat Hof oordeelt nu dat de beslissing om enkel nog onverdoofde slachtingen toe te laten in erkende slachthuizen niet strijdig is met de vrijheid van godsdienst. Meer zelfs, door het verbod op rituele slachtingen op tijdelijke slachtvloeren heeft de Vlaamse overheid rekening gehouden met de essentiële Europese regels rond dierenwelzijn. (Belga)