De zesde staatshervorming heeft de regio's bevoegd gemaakt voor het Rampenfonds. Sinds 1 juli 2014 zijn de deelstaten exclusief bevoegd voor het vergoeden van schade door rampen. Sinds de overheveling heeft de Vlaamse regering twee rampen erkend, met name de overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 en de overvloedige regenval van 3 augustus 2014. Voor enkele andere rampen word de erkenning nog onderzocht (bv. voor de overvloedige regenval van 5 juni 2015 en van 29/30 augustus). Voor de overvloedige regenval van eind juli 2014 werden 362 dossiers ingediend. Daarvan heeft het Vlaams Rampenfonds er intussen 188 afgewerkt. Voor 140 dossiers is een vergoeding betaald voor een totaalbedrag van 2,9 miljoen euro. Daarnaast zijn 48 dossiers afgewezen en 174 dossiers zijn nog in behandeling. Voor de overvloedige regen van 3 augustus zijn nog geen aanvragen ingediend. Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van Rampenfondsdecreet goedgekeurd. Dat decreet bepaalt onder meer dat het fonds in de toekomst enkel tussenkomen voor schade die niet verzekerd is door de brandverzekering. De termijn voor het indienen van schadegevallen wordt beperkt tot drie maanden en ook de procedure voor de erkenning als ramp wordt bijgestuurd. (Belga)

De zesde staatshervorming heeft de regio's bevoegd gemaakt voor het Rampenfonds. Sinds 1 juli 2014 zijn de deelstaten exclusief bevoegd voor het vergoeden van schade door rampen. Sinds de overheveling heeft de Vlaamse regering twee rampen erkend, met name de overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 en de overvloedige regenval van 3 augustus 2014. Voor enkele andere rampen word de erkenning nog onderzocht (bv. voor de overvloedige regenval van 5 juni 2015 en van 29/30 augustus). Voor de overvloedige regenval van eind juli 2014 werden 362 dossiers ingediend. Daarvan heeft het Vlaams Rampenfonds er intussen 188 afgewerkt. Voor 140 dossiers is een vergoeding betaald voor een totaalbedrag van 2,9 miljoen euro. Daarnaast zijn 48 dossiers afgewezen en 174 dossiers zijn nog in behandeling. Voor de overvloedige regen van 3 augustus zijn nog geen aanvragen ingediend. Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van Rampenfondsdecreet goedgekeurd. Dat decreet bepaalt onder meer dat het fonds in de toekomst enkel tussenkomen voor schade die niet verzekerd is door de brandverzekering. De termijn voor het indienen van schadegevallen wordt beperkt tot drie maanden en ook de procedure voor de erkenning als ramp wordt bijgestuurd. (Belga)