Momenteel schommelt de vaccinatiegraad van zorgmedewerkers sterk en dat kan niet, vindt het Vlaams Patiëntenplatform. De patiënten zijn het daar mee eens, want op minder dan een week tijd vulden 350 leden van het platform een bevraging in. Tachtig procent is voor verplichte vaccinatie. "Zo'n krachtig signaal mag niet verloren gaan", zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. "Verplichte vaccinatie is noodzakelijk om juist de meest kwetsbare patiënten of bewoners waar zorgverleners mee in aanraking komen, te beschermen. Voor hen blijft COVID-19 immers levensbedreigend." De bevraging kwam er naar aanleiding van het Franse en Griekse voorbeeld, waar een COVID-19-vaccinatie al verplicht is voor alle zorgverleners. Ook in België klinkt een steeds luidere vraag naar verplichting. "Het zou in België ook niet de eerste keer zijn dat een vaccinatie verplicht wordt voor bepaalde beroepscategorieën", luidt het. "Kijk maar naar de verplichte hepatitis B-vaccinatie die al verschillende jaren is ingebed in de arbeidswetgeving voor de gezondheidszorg." (Belga)

Momenteel schommelt de vaccinatiegraad van zorgmedewerkers sterk en dat kan niet, vindt het Vlaams Patiëntenplatform. De patiënten zijn het daar mee eens, want op minder dan een week tijd vulden 350 leden van het platform een bevraging in. Tachtig procent is voor verplichte vaccinatie. "Zo'n krachtig signaal mag niet verloren gaan", zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. "Verplichte vaccinatie is noodzakelijk om juist de meest kwetsbare patiënten of bewoners waar zorgverleners mee in aanraking komen, te beschermen. Voor hen blijft COVID-19 immers levensbedreigend." De bevraging kwam er naar aanleiding van het Franse en Griekse voorbeeld, waar een COVID-19-vaccinatie al verplicht is voor alle zorgverleners. Ook in België klinkt een steeds luidere vraag naar verplichting. "Het zou in België ook niet de eerste keer zijn dat een vaccinatie verplicht wordt voor bepaalde beroepscategorieën", luidt het. "Kijk maar naar de verplichte hepatitis B-vaccinatie die al verschillende jaren is ingebed in de arbeidswetgeving voor de gezondheidszorg." (Belga)