De organisatie, die ruim 115 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, vindt dat 'een kaakslag voor mensen met een chronische aandoening'. 'Risicopatiënten moeten voorrang krijgen op gezonde burgers bij de coronavaccinatie', luidt het ten stelligste.

Lees hier het opiniestuk van de N-VA: 'Alles is communautair, zelfs vaccinatie'

'In de vaccinatiestrategie moeten er prioriteiten bepaald worden omdat er op dit moment onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. Het is logisch dat eerst zorgverleners, ouderen en mensen met een chronische ziekte aan de beurt komen', vindt het Vlaams Patiëntenplatform. 'Zorgverleners worden door hun beroep extra blootgesteld aan covid-19. Ouderen en risicopatiënten zijn extra kwetsbaar en hebben meer kans om ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden. Als je kiest om deze groepen eerst te laten vaccineren, dan betekent dit dat de hospitalisaties zullen dalen zodat de druk op de ziekenhuizen vermindert. Als de druk op de ziekenhuizen vermindert, kunnen de maatregelen voor de algemene bevolking ook verminderd worden.'

Volgens directrice Ilse Weeghmans zullen er door risicopatiënten voorrang te geven, levens gered worden. 'Dat dit organisatorisch inderdaad meer inspanningen vraagt van artsen die het globaal medisch dossier tot nu toe niet zorgvuldig hebben bijhouden, erkent het Vlaams Patiëntenplatform', aldus Weeghmans, die er wel op wijst dat er een financiële vergoeding tegenover zou staan. 'Het Vlaams Patiëntenplatform maakt zich ook grote zorgen over artsen die hun patiëntenpopulatie, die extra kwetsbaar is voor covid-19, nu niet op de eerste plaats zouden zetten', zegt ze voorts.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) legde vorige week vast welke risicopatiënten eerst een vaccin zullen krijgen. Staan vooraan in de rij: 45- tot 64-jarigen met chronische longziekten, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes of kanker, en 18- tot 64-jarigen met bloedkanker en chronische lever- en nierziekten. In totaal gaat het om ongeveer 1,5 miljoen Belgen, van wie 800.000 Vlamingen.

Eerder hadden BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) laten weten dat ze die manier van werken niet zagen zitten. De risicogroepen eerst aan bod laten komen 'is in theorie weliswaar een goed idee', zei BVAS, 'maar in de praktijk zal dat tot zoveel problemen leiden dat het meer schadelijke dan gunstige gevolgen zal hebben'. De artsen vrezen niet alleen administratieve problemen, waardoor sommige risicopatiënten bijvoorbeeld vergeten zouden kunnen worden, maar ook stigmatisering van die patiënten. De N-VA schaarde zich achter de bezwaren van de artsensyndicaten.

De organisatie, die ruim 115 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, vindt dat 'een kaakslag voor mensen met een chronische aandoening'. 'Risicopatiënten moeten voorrang krijgen op gezonde burgers bij de coronavaccinatie', luidt het ten stelligste.'In de vaccinatiestrategie moeten er prioriteiten bepaald worden omdat er op dit moment onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. Het is logisch dat eerst zorgverleners, ouderen en mensen met een chronische ziekte aan de beurt komen', vindt het Vlaams Patiëntenplatform. 'Zorgverleners worden door hun beroep extra blootgesteld aan covid-19. Ouderen en risicopatiënten zijn extra kwetsbaar en hebben meer kans om ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden. Als je kiest om deze groepen eerst te laten vaccineren, dan betekent dit dat de hospitalisaties zullen dalen zodat de druk op de ziekenhuizen vermindert. Als de druk op de ziekenhuizen vermindert, kunnen de maatregelen voor de algemene bevolking ook verminderd worden.' Volgens directrice Ilse Weeghmans zullen er door risicopatiënten voorrang te geven, levens gered worden. 'Dat dit organisatorisch inderdaad meer inspanningen vraagt van artsen die het globaal medisch dossier tot nu toe niet zorgvuldig hebben bijhouden, erkent het Vlaams Patiëntenplatform', aldus Weeghmans, die er wel op wijst dat er een financiële vergoeding tegenover zou staan. 'Het Vlaams Patiëntenplatform maakt zich ook grote zorgen over artsen die hun patiëntenpopulatie, die extra kwetsbaar is voor covid-19, nu niet op de eerste plaats zouden zetten', zegt ze voorts. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) legde vorige week vast welke risicopatiënten eerst een vaccin zullen krijgen. Staan vooraan in de rij: 45- tot 64-jarigen met chronische longziekten, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes of kanker, en 18- tot 64-jarigen met bloedkanker en chronische lever- en nierziekten. In totaal gaat het om ongeveer 1,5 miljoen Belgen, van wie 800.000 Vlamingen. Eerder hadden BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) laten weten dat ze die manier van werken niet zagen zitten. De risicogroepen eerst aan bod laten komen 'is in theorie weliswaar een goed idee', zei BVAS, 'maar in de praktijk zal dat tot zoveel problemen leiden dat het meer schadelijke dan gunstige gevolgen zal hebben'. De artsen vrezen niet alleen administratieve problemen, waardoor sommige risicopatiënten bijvoorbeeld vergeten zouden kunnen worden, maar ook stigmatisering van die patiënten. De N-VA schaarde zich achter de bezwaren van de artsensyndicaten.