Vlaams Parlement zet licht op groen voor verplichte inschrijving Oekraïners bij VDAB

Robrecht Bothuyne © Belga

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor de verplichte inschrijving van Oekraïners bij de VDAB. Met het voorstel willen regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD meer Oekraïense vluchtelingen aan het werk krijgen. ‘We moeten uiteraard steun bieden aan oorlogsvluchtelingen, maar wie hier verblijft en kan werken, moet zich ook inschakelen in onze arbeidsmarkt’, zegt hoofdindiener Robrecht Bothuyne (CD&V). Alleen oppositiepartij PVDA onthield zich bij de stemming.

Ruim een jaar na de start van de oorlog in Oekraïne verblijven 25.000 Oekraïners op arbeidsleeftijd in Vlaanderen. Velen ontvangen een leefloon, maar niet alle Oekraïense ontheemden vinden vlot hun weg naar de arbeidsmarkt.

Met de verplichte inschrijving bij de VDAB willen meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD daar verandering in brengen. 
‘We willen dat alle Oekraïners die kunnen werken dat ook gaan doen’, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne.

‘Door de verplichte inschrijving bij VDAB kunnen Oekraïners begeleiding krijgen van VDAB en haar partners richting de arbeidsmarkt. Ze zullen via het lokaal bestuur waar ze ingeschreven zijn, over die verplichting geïnformeerd worden. De verplichte inschrijving is wel enkel van toepassingen voor personen op beroepsactieve leeftijd”, vult N-VA-parlementslid Axel Ronse aan.


Het decreet voorziet ook afspraken met de OCMW’s over de toeleiding van leefloongerechtigden naar de arbeidsmarkt. ‘Zo kunnen OCMW’s via het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) de leefloongerechtigde verplichten om zich in te schrijven bij VDAB. Als een leefloongerechtigde die afspraak van het GPMI niet nakomt, kan het OCMW sancties opleggen, bijvoorbeeld door een (gedeelte van) het leefloon in te houden’, zegt Open VLD-parlementslid Tom Ongena. 

De verplichting om in te schrijven zal gelden voor zowel de Oekraïners die hier aankomen, als degenen die hier al zijn.

Partner Content