De rechtsstaat en de fundamentele waarden namen een prominente plaats in tijdens het eerste bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie aan het Vlaamse parlement. In zijn inleiding hekelde Peumans dat de Commissie optreedt tegen Polen en Hongarije, maar zich niet inlaat met de crisis in Catalonië. "De eendracht binnen Europa staat op de helling, zeker als sommige landen of deelstaten de indruk krijgen dat Europa met twee maten en twee gewichten meet en dat niet alle lidstaten even streng beoordeeld worden", stelde Peumans (N-VA). Net als Peumans verwees minister-president Geert Bourgeois (N-VA) naar de resolutie van oktober vorig jaar waarin het Vlaams Parlement de Europese Unie had opgeroepen om "een faciliterende, desgevraagd bemiddelende rol te spelen tussen de Spaanse en Catalaanse regering". In zijn repliek beklemtoonde Juncker dat zijn Commissie "de gewoonte heeft om de grondwettelijke orde en de beslissingen van het gerecht van de lidstaten te respecteren". Wel heeft de Commissie beide regeringen effectief opgeroepen om een dialoog aan te vatten, onderstreepte Juncker. Maar "optreden als bemiddelaar kan enkel als beide partijen akkoord zijn, en dat is niet zo". (Belga)

De rechtsstaat en de fundamentele waarden namen een prominente plaats in tijdens het eerste bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie aan het Vlaamse parlement. In zijn inleiding hekelde Peumans dat de Commissie optreedt tegen Polen en Hongarije, maar zich niet inlaat met de crisis in Catalonië. "De eendracht binnen Europa staat op de helling, zeker als sommige landen of deelstaten de indruk krijgen dat Europa met twee maten en twee gewichten meet en dat niet alle lidstaten even streng beoordeeld worden", stelde Peumans (N-VA). Net als Peumans verwees minister-president Geert Bourgeois (N-VA) naar de resolutie van oktober vorig jaar waarin het Vlaams Parlement de Europese Unie had opgeroepen om "een faciliterende, desgevraagd bemiddelende rol te spelen tussen de Spaanse en Catalaanse regering". In zijn repliek beklemtoonde Juncker dat zijn Commissie "de gewoonte heeft om de grondwettelijke orde en de beslissingen van het gerecht van de lidstaten te respecteren". Wel heeft de Commissie beide regeringen effectief opgeroepen om een dialoog aan te vatten, onderstreepte Juncker. Maar "optreden als bemiddelaar kan enkel als beide partijen akkoord zijn, en dat is niet zo". (Belga)