Voor Van Grieken moet het Vlaams Parlement zelf het heft in handen nemen om een tekst voor een Vlaamse Grondwet voor te bereiden, om klaar te zijn met het werk wanneer het momentum voor onafhankelijkheid zich aandient. Van Grieken heeft bedenkingen over de oprechtheid van het pleidooi van Bourgeois: "Het opstellen van een Vlaamse grondwet is niet voorzien in het Vlaamse, noch in het federale regeerakkoord en de regeringspartners maakten reeds bij herhaling duidelijk dat er deze legislatuur een communautaire stilstand van kracht is". Hij vreest dat dit pleidooi andermaal beperkt zal blijven tot een nieuw vrijblijvend proefballonnetje om de Vlaamsgezinde kiezer te paaien. Voor Tom Van Grieken volstaat de oproep van Bourgeois aan de federale regering ook niet: "De minister-president maakt zich er door een eenvoudige oproep aan de federale regering voor een grondwetsherziening nogal gemakkelijk vanaf. Voor het Vlaams Belang moet het Vlaams Parlement - als legitiem parlement van de Vlaamse natie - zelf het heft in handen nemen om een tekst voor een Vlaamse Grondwet voor te bereiden om klaar te zijn met het werk wanneer het momentum voor onafhankelijkheid zich aandient." Om het debat niet te laten doodbloeden, zal het Vlaams Belang verzoeken om het eigen voorstel in het Vlaams Parlement te agenderen. De ontwerptekst van grondwet die het Vlaams Belang indiende, voorziet onder meer ook bindende Vlaamse referenda. (Belga)

Voor Van Grieken moet het Vlaams Parlement zelf het heft in handen nemen om een tekst voor een Vlaamse Grondwet voor te bereiden, om klaar te zijn met het werk wanneer het momentum voor onafhankelijkheid zich aandient. Van Grieken heeft bedenkingen over de oprechtheid van het pleidooi van Bourgeois: "Het opstellen van een Vlaamse grondwet is niet voorzien in het Vlaamse, noch in het federale regeerakkoord en de regeringspartners maakten reeds bij herhaling duidelijk dat er deze legislatuur een communautaire stilstand van kracht is". Hij vreest dat dit pleidooi andermaal beperkt zal blijven tot een nieuw vrijblijvend proefballonnetje om de Vlaamsgezinde kiezer te paaien. Voor Tom Van Grieken volstaat de oproep van Bourgeois aan de federale regering ook niet: "De minister-president maakt zich er door een eenvoudige oproep aan de federale regering voor een grondwetsherziening nogal gemakkelijk vanaf. Voor het Vlaams Belang moet het Vlaams Parlement - als legitiem parlement van de Vlaamse natie - zelf het heft in handen nemen om een tekst voor een Vlaamse Grondwet voor te bereiden om klaar te zijn met het werk wanneer het momentum voor onafhankelijkheid zich aandient." Om het debat niet te laten doodbloeden, zal het Vlaams Belang verzoeken om het eigen voorstel in het Vlaams Parlement te agenderen. De ontwerptekst van grondwet die het Vlaams Belang indiende, voorziet onder meer ook bindende Vlaamse referenda. (Belga)