Ouderdomsdeken Herman De Croo (81 jaar, Open Vld) wordt tijdens de eerste vergadering bijgestaan door de twee jongste parlementsleden, beiden van Vlaams Belang: Adeline Blancquaert (23) en Filip Brusselmans (21). In de loop van de namiddag wordt De Croo al vervangen door een definitievere voorzitter. De fractieleiders kwamen gisteren overeen om die taak in de handen van de 55-jarige Kris Van Dijck (N-VA) te leggen. Die blijft tegelijk ook burgemeester van Dessel. Of de N-VA'er parlementsvoorzitter blijft, hangt af van de verdere regeringsvorming op Vlaams niveau. Van Dijck zal als parlementsvoorzitter wel op 11 juli de traditionele toespraak voor de Vlaamse feestdag geven in het Brusselse stadhuis. Vooraleer de leden de eed kunnen afleggen, moeten hun geloofsbrieven worden onderzocht. Er moet vooral worden nagegaan of ze over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken. Geen enkel parlementslid heeft totnogtoe een klacht ingediend tegen de verkiezing van een ander lid. De fracties zullen vandaag op tijdelijke plaatsen zitten. N-VA gaat immers niet akkoord met de verdeling die werd voorgesteld door de diensten van het parlement, omdat de fractie wordt gesplitst door een gang. Pas in de loop naar de tweede vergadering zal worden gediscussieerd over een definitieve verdeling van de zitjes. Het parlement telt na de eedaflegging zeven fracties. Omdat PVDA slechts vier verkozenen heeft, vormt de partij echter geen 'erkende' fractie. Daarvoor zijn vijf leden nodig. Dat betekent onder meer dat de parlementsleden minder spreektijd krijgen en niet over extra fractiepersoneel beschikken. (Belga)

Ouderdomsdeken Herman De Croo (81 jaar, Open Vld) wordt tijdens de eerste vergadering bijgestaan door de twee jongste parlementsleden, beiden van Vlaams Belang: Adeline Blancquaert (23) en Filip Brusselmans (21). In de loop van de namiddag wordt De Croo al vervangen door een definitievere voorzitter. De fractieleiders kwamen gisteren overeen om die taak in de handen van de 55-jarige Kris Van Dijck (N-VA) te leggen. Die blijft tegelijk ook burgemeester van Dessel. Of de N-VA'er parlementsvoorzitter blijft, hangt af van de verdere regeringsvorming op Vlaams niveau. Van Dijck zal als parlementsvoorzitter wel op 11 juli de traditionele toespraak voor de Vlaamse feestdag geven in het Brusselse stadhuis. Vooraleer de leden de eed kunnen afleggen, moeten hun geloofsbrieven worden onderzocht. Er moet vooral worden nagegaan of ze over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken. Geen enkel parlementslid heeft totnogtoe een klacht ingediend tegen de verkiezing van een ander lid. De fracties zullen vandaag op tijdelijke plaatsen zitten. N-VA gaat immers niet akkoord met de verdeling die werd voorgesteld door de diensten van het parlement, omdat de fractie wordt gesplitst door een gang. Pas in de loop naar de tweede vergadering zal worden gediscussieerd over een definitieve verdeling van de zitjes. Het parlement telt na de eedaflegging zeven fracties. Omdat PVDA slechts vier verkozenen heeft, vormt de partij echter geen 'erkende' fractie. Daarvoor zijn vijf leden nodig. Dat betekent onder meer dat de parlementsleden minder spreektijd krijgen en niet over extra fractiepersoneel beschikken. (Belga)