Eind 2012 bereikten de Vlaamse en Franse Gemeenschap een akkoord over de Plantentuin van Meise. Daarmee kwam een einde aan jarenlang getouwtrek rond het dossier. De beslissing dat de plantentuin naar de Vlaamse gemeenschap zou komen, dateert al van het Lambertmontakkoord van 2001. Maar de overheveling laat al jaren op zich wachten door gekibbel, met name over het taalkader van de werknemers. Het samenwerkingsakkoord voorziet nu dat de Plantentuin van Meise een Vlaamse instelling zal worden. Het wetenschappelijk patrimonium, dat voornamelijk bestaat uit planten en uit de bibliotheek, blijft eigendom van de federale staat, maar wordt voor onbeperkte tijd in bruikleen gegeven aan de Vlaamse gemeenschap. Om de Franstalige personeelsleden aan het werk te kunnen houden, moesten wel enkele kunstgrepen worden uitgevoerd. Het personeel van de Franse gemeenschap komt onder het administratief gezag van iemand van die gemeenschap, maar valt onder het functioneel gezag van de directie van de Vlaamse Plantentuin. De overheveling zou volgens de recentste cijfers gepaard gaan met een middelenoverdracht van ongeveer 6,5 miljoen euro. (Belga)

Eind 2012 bereikten de Vlaamse en Franse Gemeenschap een akkoord over de Plantentuin van Meise. Daarmee kwam een einde aan jarenlang getouwtrek rond het dossier. De beslissing dat de plantentuin naar de Vlaamse gemeenschap zou komen, dateert al van het Lambertmontakkoord van 2001. Maar de overheveling laat al jaren op zich wachten door gekibbel, met name over het taalkader van de werknemers. Het samenwerkingsakkoord voorziet nu dat de Plantentuin van Meise een Vlaamse instelling zal worden. Het wetenschappelijk patrimonium, dat voornamelijk bestaat uit planten en uit de bibliotheek, blijft eigendom van de federale staat, maar wordt voor onbeperkte tijd in bruikleen gegeven aan de Vlaamse gemeenschap. Om de Franstalige personeelsleden aan het werk te kunnen houden, moesten wel enkele kunstgrepen worden uitgevoerd. Het personeel van de Franse gemeenschap komt onder het administratief gezag van iemand van die gemeenschap, maar valt onder het functioneel gezag van de directie van de Vlaamse Plantentuin. De overheveling zou volgens de recentste cijfers gepaard gaan met een middelenoverdracht van ongeveer 6,5 miljoen euro. (Belga)