Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD stemden voor, oppositiepartijen Groen en SP.A en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum tegen. Vlaams Belang onthield zich.

Het nieuwe mestactieplan, het zesde al in zijn soort (MAP6), wil de hoeveelheid van stoffen zoals nitraat en fosfaat in de Vlaamse wateren terugdringen.

Dat is nodig, want uit milieurapporten blijkt dat in 2018 de nitraatnorm in de Vlaamse rivieren in 28 procent van de gevallen werd overschreden. Dat is een stuk meer dan de 5 procent die de Vlaamse regering zich tot doel had gesteld. Die nitraten zijn afkomstig van bemesting van velden. In het zesde MAP wordt Vlaanderen ingedeeld in vier gebieden, naargelang van de nitraatconcentraties.

Voor 400.000 hectare zullen strengere voorwaarden gelden. Er komen meer controles voor landbouw- en mestverwerkingsbedrijven. De berichten over mestfraude van de afgelopen dagen bewijzen dat zo'n betere controle ook nodig is. Dat het plan pas op vier dagen voor de verkiezingen in de plenaire wordt gestemd, heeft te maken met het feit dat de meerderheid pas in maart een akkoord bereikte over de kwestie en met het feit dat de oppositie alles uit de kast heeft gehaald om het MAP6 tegen te houden.

Volgens oppositiepartijen SP.A en Groen en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum biedt MAP6 geen garanties voor een betere waterkwaliteit en een strengere controle op de mestverwerking. De oppositie vindt dat er een debat moet komen over de afbouw van de veestapel. Met de stemming in het Vlaams Parlement is de discussie over het MAP6 trouwens niet afgelopen.

Milieuorganisatie Greenpeace heeft namelijk al aangekondigd dat het zijn bezwaren wil aankaarten bij de Europese Commissie en ook wil bekijken welke juridische stappen ze nog kan zetten om het plan aan te vechten. De milieu-organisatie noemt het plan een gemiste kans om het landbouwbeleid radicaal anders in te richten met een veeteelt op maat van het klimaat. 'Dit beleid is slecht nieuws voor het klimaat, de biodiversiteit en ons leefmilieu. Opnieuw wordt er gekozen voor een hopeloos complexe aanpak die focust op symptoombestrijding.

De bron van het probleem, onze grote veestapel, blijft buiten schot', zegt Sebastien Snoeck, expert Duurzame landbouw en veeteelt bij Greenpeace België in een mededeling.

Greenpeace zal de nieuwe Vlaamse regering dan ook vragen om grondig werk te maken van een kleinere veestapel, om landbouwsubsidies voor te behouden aan ecologische landbouw, en om boeren die klimaat- en milieuvriendelijker willen telen beter te ondersteunen. 'Omdat het nieuwe mestactieplan in strijd is met het Europese Water en Milieurecht, zal Greenpeace het aanvechten bij de Europese Commissie.'

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD stemden voor, oppositiepartijen Groen en SP.A en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum tegen. Vlaams Belang onthield zich.Het nieuwe mestactieplan, het zesde al in zijn soort (MAP6), wil de hoeveelheid van stoffen zoals nitraat en fosfaat in de Vlaamse wateren terugdringen. Dat is nodig, want uit milieurapporten blijkt dat in 2018 de nitraatnorm in de Vlaamse rivieren in 28 procent van de gevallen werd overschreden. Dat is een stuk meer dan de 5 procent die de Vlaamse regering zich tot doel had gesteld. Die nitraten zijn afkomstig van bemesting van velden. In het zesde MAP wordt Vlaanderen ingedeeld in vier gebieden, naargelang van de nitraatconcentraties. Voor 400.000 hectare zullen strengere voorwaarden gelden. Er komen meer controles voor landbouw- en mestverwerkingsbedrijven. De berichten over mestfraude van de afgelopen dagen bewijzen dat zo'n betere controle ook nodig is. Dat het plan pas op vier dagen voor de verkiezingen in de plenaire wordt gestemd, heeft te maken met het feit dat de meerderheid pas in maart een akkoord bereikte over de kwestie en met het feit dat de oppositie alles uit de kast heeft gehaald om het MAP6 tegen te houden. Volgens oppositiepartijen SP.A en Groen en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum biedt MAP6 geen garanties voor een betere waterkwaliteit en een strengere controle op de mestverwerking. De oppositie vindt dat er een debat moet komen over de afbouw van de veestapel. Met de stemming in het Vlaams Parlement is de discussie over het MAP6 trouwens niet afgelopen. Milieuorganisatie Greenpeace heeft namelijk al aangekondigd dat het zijn bezwaren wil aankaarten bij de Europese Commissie en ook wil bekijken welke juridische stappen ze nog kan zetten om het plan aan te vechten. De milieu-organisatie noemt het plan een gemiste kans om het landbouwbeleid radicaal anders in te richten met een veeteelt op maat van het klimaat. 'Dit beleid is slecht nieuws voor het klimaat, de biodiversiteit en ons leefmilieu. Opnieuw wordt er gekozen voor een hopeloos complexe aanpak die focust op symptoombestrijding. De bron van het probleem, onze grote veestapel, blijft buiten schot', zegt Sebastien Snoeck, expert Duurzame landbouw en veeteelt bij Greenpeace België in een mededeling.Greenpeace zal de nieuwe Vlaamse regering dan ook vragen om grondig werk te maken van een kleinere veestapel, om landbouwsubsidies voor te behouden aan ecologische landbouw, en om boeren die klimaat- en milieuvriendelijker willen telen beter te ondersteunen. 'Omdat het nieuwe mestactieplan in strijd is met het Europese Water en Milieurecht, zal Greenpeace het aanvechten bij de Europese Commissie.'