In maart 2018 ondertekende de Vlaamse regering een akkoord met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het leerplichtonderwijs. Het bereikte akkoord bevat naast een loonsverhoging voor de 175.000 onderwijspersoneelsleden ook maatregelen om de situatie van startende en tijdelijke leerkrachten te versterken. De cao moet onder meer helpen het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Dat is nodig, want de komende jaren zijn er in Vlaanderen jaarlijks 5.000 tot 7.000 leerkrachten nodig. De focus op de begeleiding van startende leraren is daarom geen toeval. Zo wordt doorgedreven aanvangsbegeleiding voor elke starter vanaf 1 september 2019 een recht en een plicht. "Door intensieve coaching kan de startende leraar geleidelijk in de job ingroeien en zijn of haar competenties als leraar verder ontwikkelen en waar nodig bijsturen. Het gaat om een investering van 16,5 miljoen euro die tot 24 miljoen kan oplopen in 2021", legt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit. Leraren zullen vanaf 1 september 2019 ook sneller een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) kunnen krijgen. De proefperiode wordt korter, namelijk na 400 in plaats van 600 dagen effectieve prestaties. Als er na deze periode nog twijfels zijn, kan de school deze periode verlengen met 200 dagen. Tot slot wordt ook de procedure van de vaste benoeming vereenvoudigd. Er komt één ingangsdatum op 1 januari vanaf 2019. Bovendien zullen functies van personeelsleden die voor langere tijd in een verlofsysteem zitten, zoals de eindeloopbaan, deels vacant worden verklaard waardoor ongeveer 6000 tijdelijke leerkrachten meer perspectief krijgen op een stabiele loopbaan. Dit schooljaar werden al de lerarenplatforms ingevoerd. 2.850 leraren uit het basis- en het secundair onderwijs krijgen zo een jaar lang werk- en loonzekerheid en coaching. Er is intussen beslist om ook volgens schooljaar met de lerarenplatforms verder te werken. "Onderwijs is mijn permanente zorg. Het Vlaams parlement keurde zopas maatregelen goed ter uitvoering van de cao die meer dan 150 miljoen euro vertegenwoordigt", tweette Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)na de goedkeuring van de nieuwe onderwijscao op de microblogsite Twitter. "Ik neem akte van de stakingsaanzegging", besluit de minister, hiermee reagerend op de onderwijsstaking van woensdag 20 maart die de vier onderwijsbonden vnadaag hebben aangekondigd. (Belga)

In maart 2018 ondertekende de Vlaamse regering een akkoord met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het leerplichtonderwijs. Het bereikte akkoord bevat naast een loonsverhoging voor de 175.000 onderwijspersoneelsleden ook maatregelen om de situatie van startende en tijdelijke leerkrachten te versterken. De cao moet onder meer helpen het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Dat is nodig, want de komende jaren zijn er in Vlaanderen jaarlijks 5.000 tot 7.000 leerkrachten nodig. De focus op de begeleiding van startende leraren is daarom geen toeval. Zo wordt doorgedreven aanvangsbegeleiding voor elke starter vanaf 1 september 2019 een recht en een plicht. "Door intensieve coaching kan de startende leraar geleidelijk in de job ingroeien en zijn of haar competenties als leraar verder ontwikkelen en waar nodig bijsturen. Het gaat om een investering van 16,5 miljoen euro die tot 24 miljoen kan oplopen in 2021", legt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit. Leraren zullen vanaf 1 september 2019 ook sneller een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) kunnen krijgen. De proefperiode wordt korter, namelijk na 400 in plaats van 600 dagen effectieve prestaties. Als er na deze periode nog twijfels zijn, kan de school deze periode verlengen met 200 dagen. Tot slot wordt ook de procedure van de vaste benoeming vereenvoudigd. Er komt één ingangsdatum op 1 januari vanaf 2019. Bovendien zullen functies van personeelsleden die voor langere tijd in een verlofsysteem zitten, zoals de eindeloopbaan, deels vacant worden verklaard waardoor ongeveer 6000 tijdelijke leerkrachten meer perspectief krijgen op een stabiele loopbaan. Dit schooljaar werden al de lerarenplatforms ingevoerd. 2.850 leraren uit het basis- en het secundair onderwijs krijgen zo een jaar lang werk- en loonzekerheid en coaching. Er is intussen beslist om ook volgens schooljaar met de lerarenplatforms verder te werken. "Onderwijs is mijn permanente zorg. Het Vlaams parlement keurde zopas maatregelen goed ter uitvoering van de cao die meer dan 150 miljoen euro vertegenwoordigt", tweette Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)na de goedkeuring van de nieuwe onderwijscao op de microblogsite Twitter. "Ik neem akte van de stakingsaanzegging", besluit de minister, hiermee reagerend op de onderwijsstaking van woensdag 20 maart die de vier onderwijsbonden vnadaag hebben aangekondigd. (Belga)