Scholen kunnen voor het begeleiden van hun leerlingen de steun van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD's). Maar het huidige decreet over de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding dateert van 1998 en is na 20 jaar aan vernieuwing toe. Bovendien bleek uit een audit van de CLB's dat ze veel efficiënter zouden werken als ze meer samenwerken. De CLB's zijn te veel aparte eilanden, waardoor niet elk kind een gelijke behandeling krijgt. De kwaliteit van de hulpverlening hangt vaak af van de individuele medewerker omdat er geen gemeenschappelijke visie, werking of doelstellingen zijn. "Er is geen merk CLB", stond letterlijk in de audit. In het nieuwe decreet wordt leerlingenbegeleiding alvast een bijkomende erkenningsvoorwaarde voor scholen. Het is de bedoeling om schoolteams, ouders en leerlingen te betrekken bij het beleid. Elke school zal daarvoor verplicht een leerlingenbegeleider/zorgcoördinator moeten aanstellen. "In basisscholen is dat nu al zo, in de toekomst verwachten we dit ook van secundaire scholen", klinkt het. Het nieuwe decreet moet er ook voor zorgen dat de 72 CLB's extra aandacht hebben voor de begeleiding van leerlingen in kansarmoede, voor de spijbelproblematiek en voor vroegtijdige schoolverlaters. CLB 's die veel leerlingen begeleiden op basis van de socio-economische indicatoren krijgen daarbij meer middelen. Het gaat dan om leerlingen waarvan de thuistaal niet Nederlands is, die een schooltoelage ontvangen of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. Voor de uitvoering van het decreet is voor volgend schooljaar 4 miljoen euro extra voorzien. In totaal zullen er de komende vijf jaar meer dan 120 personeelsleden bijkomen in de CLB's. (Belga)

Scholen kunnen voor het begeleiden van hun leerlingen de steun van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD's). Maar het huidige decreet over de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding dateert van 1998 en is na 20 jaar aan vernieuwing toe. Bovendien bleek uit een audit van de CLB's dat ze veel efficiënter zouden werken als ze meer samenwerken. De CLB's zijn te veel aparte eilanden, waardoor niet elk kind een gelijke behandeling krijgt. De kwaliteit van de hulpverlening hangt vaak af van de individuele medewerker omdat er geen gemeenschappelijke visie, werking of doelstellingen zijn. "Er is geen merk CLB", stond letterlijk in de audit. In het nieuwe decreet wordt leerlingenbegeleiding alvast een bijkomende erkenningsvoorwaarde voor scholen. Het is de bedoeling om schoolteams, ouders en leerlingen te betrekken bij het beleid. Elke school zal daarvoor verplicht een leerlingenbegeleider/zorgcoördinator moeten aanstellen. "In basisscholen is dat nu al zo, in de toekomst verwachten we dit ook van secundaire scholen", klinkt het. Het nieuwe decreet moet er ook voor zorgen dat de 72 CLB's extra aandacht hebben voor de begeleiding van leerlingen in kansarmoede, voor de spijbelproblematiek en voor vroegtijdige schoolverlaters. CLB 's die veel leerlingen begeleiden op basis van de socio-economische indicatoren krijgen daarbij meer middelen. Het gaat dan om leerlingen waarvan de thuistaal niet Nederlands is, die een schooltoelage ontvangen of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. Voor de uitvoering van het decreet is voor volgend schooljaar 4 miljoen euro extra voorzien. In totaal zullen er de komende vijf jaar meer dan 120 personeelsleden bijkomen in de CLB's. (Belga)