De zesde staatshervorming maakte Vlaanderen bevoegd voor de organisatie en werking van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht. Vlaanderen wil van die overheveling gebruik maken om een eigen visie uit te bouwen. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld werkten daarvoor een voorstel uit. Dat voorstel is woensdag goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Aan de hoofddoelstellingen van de justitiehuizen verandert eigenlijk weinig. De belangrijkste taken blijven de re-integratie van daders in de samenleving, het herstel van de schade en het leed van de slachtoffers en de maatschappij, en de beperking van de kans op herval. Maar zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak komen er bijsturingen. Zo gaat het aantal justitiehuizen van 14 naar 1 per provincie. Die organisatorische schaalvergroting sluit aan bij de organisatie van de rechtbanken en moet zorgen voor een efficiënter beheer, is de redenering. De justitiehuizen zullen wel kunnen werken met lokale afdelingen of antennes. Een andere nieuwigheid is dat de justitiehuizen niet langer zullen instaan voor de organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand voor burgers. Voor sommige burgers is de drempel naar een justitiehuis te hoog. Daarom zullen burgers met algemene vragen terechtkunnen in een geïntegreerd breed onthaal. Dat is een samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW en de sociale diensten van de ziekenfondsen. Hebben burgers juridische eerstelijnsbijstand nodig, dan kunnen ze terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd door de Commissies Juridische bijstand. Deze commissies zullen ook hervormd worden en multidisciplinair worden samengesteld. Bij de hervorming van de juridische eerstelijnsbijstand is het ook de bedoeling om gebruik te maken van digitale mogelijkheden (bv. skype of chat) om de toegankelijkheid te verhogen. Het is ook de bedoeling om meer "evidence based" te werken. Lokale initiatieven en projecten zullen dus eerst getoetst worden op wetenschappelijk bewezen effecten. Ook voor de slachtoffers bevatten de plannen nieuwigheden. Zij zullen in de toekomst op een andere, meer geïntegreerde manier opgevangen worden. (Belga)

De zesde staatshervorming maakte Vlaanderen bevoegd voor de organisatie en werking van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht. Vlaanderen wil van die overheveling gebruik maken om een eigen visie uit te bouwen. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld werkten daarvoor een voorstel uit. Dat voorstel is woensdag goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Aan de hoofddoelstellingen van de justitiehuizen verandert eigenlijk weinig. De belangrijkste taken blijven de re-integratie van daders in de samenleving, het herstel van de schade en het leed van de slachtoffers en de maatschappij, en de beperking van de kans op herval. Maar zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak komen er bijsturingen. Zo gaat het aantal justitiehuizen van 14 naar 1 per provincie. Die organisatorische schaalvergroting sluit aan bij de organisatie van de rechtbanken en moet zorgen voor een efficiënter beheer, is de redenering. De justitiehuizen zullen wel kunnen werken met lokale afdelingen of antennes. Een andere nieuwigheid is dat de justitiehuizen niet langer zullen instaan voor de organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand voor burgers. Voor sommige burgers is de drempel naar een justitiehuis te hoog. Daarom zullen burgers met algemene vragen terechtkunnen in een geïntegreerd breed onthaal. Dat is een samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW en de sociale diensten van de ziekenfondsen. Hebben burgers juridische eerstelijnsbijstand nodig, dan kunnen ze terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd door de Commissies Juridische bijstand. Deze commissies zullen ook hervormd worden en multidisciplinair worden samengesteld. Bij de hervorming van de juridische eerstelijnsbijstand is het ook de bedoeling om gebruik te maken van digitale mogelijkheden (bv. skype of chat) om de toegankelijkheid te verhogen. Het is ook de bedoeling om meer "evidence based" te werken. Lokale initiatieven en projecten zullen dus eerst getoetst worden op wetenschappelijk bewezen effecten. Ook voor de slachtoffers bevatten de plannen nieuwigheden. Zij zullen in de toekomst op een andere, meer geïntegreerde manier opgevangen worden. (Belga)