Vlaanderen startte in 2019 met een nieuw, eigen jeugddelinquentierecht. Het bijhorende decreet bepaalt hoe Vlaanderen omgaat met jongeren die delicten plegen. Maar in februari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof een deel van dat decreet. Met name de regels over de langdurige gesloten opvang van jonge delictplegers waren volgens het Hof onvoldoende wettelijk afgelijnd. Daar heeft de Vlaamse regering een mouw aan gepast met een zogenaamd reparatiedecreet. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar die zware feiten gepleegd hebben, kan een jeugdrechter een langdurig verblijf in een gemeenschapsinstelling opleggen. Dat kan wel enkel bij een beperkte reeks heel ernstige misdrijven: oorlog- of terroristische misdrijven, levensdelicten, roofmoord en verkrachting met of zonder verzwarende omstandigheden of met de dood tot gevolg. Jongeren vanaf 12 tot 14 jaar kunnen dan voor maximaal 2 jaar in een gesloten gemeenschapsinstelling worden opgenomen. Voor jongeren tot 16 jaar is die termijn maximaal 5 jaar, en voor jongeren tot 18 jaar kan de periode oplopen tot 7 jaar. "We geven met deze decreetswijziging een zeer duidelijk signaal aan de samenleving dat er voor bepaalde vormen van excessief geweld geen plaats is, ook niet als je jonger bent dan 18", zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "We nemen ook heel bewust en expliciet verkrachting mee op in de lijst van zware feiten. Dat is een verregaande aantasting van de fysieke en psychische integriteit van een persoon, wat onaanvaardbaar is", aldus Beke. "Elke verkrachting is in mijn ogen onder verzwarende omstandigheden, een aanslag op een leven, ook wanneer minderjarigen het doen. Jeugdrechters krijgen met dit nieuwe jeugddelinquentierecht de teugels in handen om een streng en kordaat antwoord te geven op dergelijke gruwelijke feiten", vult minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) aan. Bedoeling is dat de nieuwe bepalingen ingaan op 1 september 2022. (Belga)

Vlaanderen startte in 2019 met een nieuw, eigen jeugddelinquentierecht. Het bijhorende decreet bepaalt hoe Vlaanderen omgaat met jongeren die delicten plegen. Maar in februari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof een deel van dat decreet. Met name de regels over de langdurige gesloten opvang van jonge delictplegers waren volgens het Hof onvoldoende wettelijk afgelijnd. Daar heeft de Vlaamse regering een mouw aan gepast met een zogenaamd reparatiedecreet. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar die zware feiten gepleegd hebben, kan een jeugdrechter een langdurig verblijf in een gemeenschapsinstelling opleggen. Dat kan wel enkel bij een beperkte reeks heel ernstige misdrijven: oorlog- of terroristische misdrijven, levensdelicten, roofmoord en verkrachting met of zonder verzwarende omstandigheden of met de dood tot gevolg. Jongeren vanaf 12 tot 14 jaar kunnen dan voor maximaal 2 jaar in een gesloten gemeenschapsinstelling worden opgenomen. Voor jongeren tot 16 jaar is die termijn maximaal 5 jaar, en voor jongeren tot 18 jaar kan de periode oplopen tot 7 jaar. "We geven met deze decreetswijziging een zeer duidelijk signaal aan de samenleving dat er voor bepaalde vormen van excessief geweld geen plaats is, ook niet als je jonger bent dan 18", zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "We nemen ook heel bewust en expliciet verkrachting mee op in de lijst van zware feiten. Dat is een verregaande aantasting van de fysieke en psychische integriteit van een persoon, wat onaanvaardbaar is", aldus Beke. "Elke verkrachting is in mijn ogen onder verzwarende omstandigheden, een aanslag op een leven, ook wanneer minderjarigen het doen. Jeugdrechters krijgen met dit nieuwe jeugddelinquentierecht de teugels in handen om een streng en kordaat antwoord te geven op dergelijke gruwelijke feiten", vult minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) aan. Bedoeling is dat de nieuwe bepalingen ingaan op 1 september 2022. (Belga)